Musiikkiopisto tiedottaa

Ohessa muutoksia ja lisäyksiä musiikkiopiston aikaisempaan koronaohjeistukseen. Ohjeet on hyvä käydä keskustellen läpi myös lapsen/nuoren kanssa.

Oppilaat ja huoltajat

 • Opetukseen voi osallistua vain terveenä ja oireettomana, koskee myös mukana tulevia aikuisia ja sisaruksia.
 • Kädet pestään aina heti musiikkiopiston tiloihin tultaessa
 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan musiikkiopiston tiloissa (aikuiset ja yli 15-vuotiaat).
 • Oppitunneilla ja ryhmäopetuksessa käytetään maskeja, koskee opettajia ja yli 15-vuotiaita oppilaita, laulu- ja puhallinopetuksessa on käytössä pleksit
 • Turhaa oleskelua musiikkiopiston tiloissa pyydetään välttämään ja huoltajien osallistumista oppitunneille rajoitetaan.
 • Muskarin perheryhmissä suositellaan, että aikuiset käyttävät kasvomaskia.

Muut toimenpiteet

 • Ryhmäopetuksen ryhmäkoot tarkistetaan yhdessä esimiesten ja ryhmäopettajien kanssa. Tarvittaessa ryhmät jaetaan niin, että osa voidaan siirtää etäopetukseen ja osa on läsnä lähiopetuksessa. Ryhmäkoko enintään 10 henkeä, opetustilan koko huomioidaan
 • Orkesterien toiminta suunnitellaan yhdessä esimiesten kanssa, huomioidaan myös sovitut esiintymiset.
 • Opettajat vastaavat käytettävien opetusvälineiden (mm. pianot, muskarisoittimet, musiikin teknologian opetusvälineet) puhdistamisesta.

Oppilasillat

 • Oppilasillat toteutetaan tässä vaiheessa pienimuotoisina. Porvoossa musiikkiopiston salissa enintään 20 henkilöä (esiintyjät ja yleisö yhteensä), Mäntsälän valtuustosalissa enintään 30 henkeä ja Mäntsälän musiikkiopiston salissa enintään 10 henkeä, Sipoon Artborgin salissa enintään 30 henkeä ja Loviisan musiikkiopiston saleissa enintään 10 henkeä.

Siivous

 • Siivousta tehostetaan. Siivouspäiviä voidaan myös muuttaa tai siivousta lisätä aina tarvittaessa. Toimipisteiden siivouksessa huomioidaan mahdolliset yleisötapahtumat esim. viikonloppuisin.

Kansliapalvelut

 • Kansliapalveluja rajoitetaan ja henkilökohtaista asiointia kansliassa pyydetään välttämään. Asiointi pyydetään suorittamaan pääasiassa sähköpostitse sukunimi@porvoo.fi ja musiikkiopisto@porvoo.fi tai puhelimella 019-520 2549.
 • Puhelinpalveluaikoja laajennetaan klo 9-16 väliseksi ajaksi.

 

Yleiset ohjeet

 • Tule musiikkiopistolle vain terveenä.
 • Kiinnitä erityistä huomiota käsihygieniaan, pese käsiä usein ja aina heti musiikkiopiston tiloihin saapuessasi. Muskarilaisten käsienpesusta vastaavat huoltajat. Oppilaat käyttävät käsidesiä vain aikuisen valvonnassa.
 • Yksi ja aivasta kyynärvarteen, vältä kasvojen koskettelua.
 • Muista turvavälit.
 • Jos oppilaalla on oireita, hän ei saa tulla tunnille. Perhe voi olla yhteydessä opettajaan viimeistään soittotuntipäivän aamulla ja pyytää soittotunnin pidettäväksi etänä lukujärjestyksen mukaisesti. Jos oppilas on saanut oireita koulupäivän aikana ja tulee musiikkiopistolle suoraan koulusta, opettaja on yhteydessä huoltajaan ja sopii kuinka lapsi pääsee kotiin. Lähiopetusta ei anneta.
 • Jos perhe tai lapsen koulu/päiväkoti on karanteenissa, lapsi ei voi osallistua myöskään musiikkiopiston lähiopetukseen.

 

Lisätietoja:      rehtori Felix von Willebrand, 0400 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi

apulaisrehtori Maire Aakko, 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi

www.koronabotti.hus.fi.