Lapinjärven sivistyslautakunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatuspäällikön viran

LAPINJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNTA julistaa haettavaksi 10.09.2012 klo 17.00 mennessä

VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN VIRAN

vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen hallinnosta ja kokonaisjohtamisesta. Virkaan kuuluu myös työskentelyä lapsiryhmässä.

Lapinjärvellä toimii uusi tänä vuonna valmistuva päiväkoti ja kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Kunnan palveluksessa on myös yksi omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja.

Hakijoilta edellytetään vähintään koulutusta, joka määräytyy laissa sosiaalihuollon ammattilaisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 §§ 10, 15 sekä riittävää johtamistaitoa. Kunta on kaksikielinen, joten edellytämme hakijoilta hyvää suomen- ja ruotsinkielinen sanallista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Virkaa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään lähettämään Lapinjärven sivistyslautakunnalle, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, kuoreen merkki Varhaiskasvatuspäällikkö.

Lisätietoa antaa vt. varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä 019-510 8698 tai 050-520 3949.

Lapinjärvellä 20.8.2012

SIVISTYSLAUTAKUNTA