Lapinjärven kuntastrategia 2016-2020 on hyväksytty

Valtuusto hyväksyi 16.11 käydyssä kokouksessaan Ihmislähtöisen kunnan strategian 2016-2020, jota on työstetty taidepajoin, kyselyin ja työpajoin kunnanvaltuutettujen, johtoryhmän sekä kuntalaisten kanssa kesästä asti.

Lue strategia tarkemmin täällä!

Lue lisää Ihmislähtöisestä kunnasta Lapinjärven IHKU-blogissa:
ihkulapinjarvi.blogspot.fi