Lapinjärven kunta hakee varhaiskasvatukseen henkilökuntaa 1.8.2012 alkaen

  •  LASTENTARHANOPPETTAJAA (suomenkieliseen ryhmään)
  •  LASTENTARHANOPETTAJAA (ruotsinkieliseen ryhmään)
  •  LASTENHOITAJAA/LÄHIHOITAJAA, ESIOPETUKSEEN LIITTYVÄÄ PÄIVÄHOITOA VARTEN osapäivätyö noin 25h/viikko (kaksikielinen ryhmä)
  • VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA

Lapinjärven kunnan varhaiskasvatuspalvelut hakee lastentarhanopettajia sekä lastenhoitajan/lähihoitajan vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2012 alkaen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja palkataan 1.10.2012 alkaen.

Kelpoisuusvaatimukset ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisesti. Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla tulee olla hyvä taito sekä suomen- että ruotsinkielessä.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävien täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh.040-5561 109, jaana.harmavaara(a)lapinjarvi.fi sekä varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, puh. 050-5203 949, maria.johansson(a)lapinjarvi.fi

Hakemukset toimitetaan Sivistyslautakunta/ Sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi viimeistään 7.6.2012 klo 12.00.