LAPINJÄRVEN KUNTA hakee teknistä johtajaa vakituiseen virkasuhteeseen

Tekninen johtaja johtaa teknisen toimen toimialaa ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Teknisen toimen toimialaan kuuluvat mm. hallinto, kunnossapito ja rakentaminen, kiinteistöhuolto, kunnan infrastruktuurin ylläpito ja vesihuolto. Tekninen johtaja toimii teknisessä lautakunnassa esittelijänä ja sihteerinä sekä on teknisen työnjohtajan ja ruoka- ja siivouspalvelujen päällikön esimies.

Tehtävässä noudatetaan teknisen sopimuksen ehtoja. Palkkaus Lapinjärven kunnan TVA:n mukaan.

Edellytämme

– soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa koulutusta

– teknisen- ja vesihuoltoalan sekä kuntahallinnon osaamista

– johtamis- ja kehittämisosaamista

– molempien kotimaisten kielten taitoa

– ihmislähtöistä toimintatapaa

– kunta-alan teknisen toimen kokemusta.

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset pyydetään toimittamaan Kuntarekryn kautta

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tekninen-johtaja-258042/

Hakemusten on oltava perillä 25.11.2019 klo 9 mennessä. Virka täytetään 29.2.2019 alkaen.

Teknisen johtajan virkaa koskeviin kysymyksiin vastaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044-720 8686.