Lapinjärven kunnan oppilaat ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja palveluista väestökyselyillä ja tilastotiedonkeruilla. Tietoa saadaan myös asiakastietojärjestelmistä ja rekistereistä. Tulospalvelu sisältää monipuolisesti ja kattavasti lapsilta, nuorilta ja huoltajilta kerätyn tiedon.

Lapinjärven kunnan Kouluterveyskysely 2019 -tulokset tulivat, kun valtakunnalliset vuoden 2019 kuntakohtaiset THL:n tuottamat Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin 17.9.2019. Tulosten perusteella on mahdollista tarkastella 4.-5.-luokkalaisten lasten hyvinvointia kunnassa.

Tulokset on jaettu seitsemään aihealueeseen:

– Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika

– Terveys ja toimintakyky

– Elintavat

– Varhaiskasvatus, koulunkäynti ja opiskelu

– Perhe ja elinolot

– Kasvuympäristön turvallisuus

– Palvelut ja avunsaanti

Kouluterveyskyselyn mukaan lapinjärveläisten lasten tyytyväisyys elämään on Uudenmaan kuntien keskuudessa verrattain korkealla tasolla. Yli 60 % oppilaista kokee olevansa erittäin tyytyväinen elämäänsä. Tyytyväisyys elämään on kohonnut edellisestä mittauskerrasta vuodesta 2017.

Kyselyyn vastanneet oppilaat syövät aamupalan säännöllisemmin kuin vastaajat kaksi vuotta sitten. Säännöllisesti aamupalan syöneiden lasten osuuden voidaan katsoa kasvaneen, kun niiden osuus, jotka eivät syö aamupalaa joka aamu, on vähentynyt (35,6 % =>29,3 %). Silti lähes kolmasosa lapsista ei syö aamupalaa joka aamu.

Vähintään tunnin päivässä liikkuu 32,8 % oppilaista, kun valtakunnallinen vertailuluku on 39,5 %. Valtakunnallisesti vähintään tunnin päivässä liikkuvien koululaisten osuus on vähentynyt, kun Lapinjärvellä osuus on hieman kasvanut. Valtakunnan tasoon verrattuna Lapinjärvellä liikutaan kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kuitenkin selkeästi muuta maata vähemmän. Liikkuvalle koululle on edelleen kunnassamme tehtävää.

Lisätietoja:

Sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

www.thl.fi

 

Aluevertailu, perusopetus 4. ja 5. luokka, 2017 ja 2019

Lähde: Kouluterveyskysely

Indikaattori: Erittäin tyytyväinen elämäänsä, %

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten osuudesta (%), jotka ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä.

Lehtitiedote pdf Kouluterveyskysely 2019 tulokset