Lapinjärven kunta hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ Lyckan-hankkeeseen

Tule itäisen Uudenmaan helmeen kehittämään maaseudun innovaatio- ja inspiraatiohubia

Lapinjärven kunta hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ Lyckan-hankkeeseen

Olet hankeosaaja, joka hallitsee verkostoitumisen ja osaa ennakkoluulottomasti nähdä mahdollisuudet maaseudun kehittämisessä. Sinulla on vahva halu kehittää tulevaisuuden yritystoiminnan mahdollisuuksia Lapinjärvellä etenkin matkailun, luovien alojen ja biokiertotalouden saralla. Osaat kerätä ja jalostaa tietoa oivaltavalla tavalla. Olet helposti lähestyttävä ja aktiivinen. Arvostamme tekevää asennetta. Työ tapahtuu yrityksissä ja yhteisöissä ihmisten parissa.

Lyckan-hankkeessa kehitetään uudenlaista maaseudun innovaatio- ja inspiraatiokeskuksen konseptia. Suomen ensimmäinen Lyckan perustetaan hankkeen aikana Lapinjärvelle. Lapinjärven kunta on EAKR-hankkeen päätoteuttaja. Muut hankekumppanit ovat Laurea, Haaga-Helia, Hämeen ja LAB ammattikorkeakoulut. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 690 000 euroa.

Projektipäällikkö vastaa siitä, että hanke toteuttaa hankesuunnitelmaa sekä rahoituspäätöstä. Projektipäällikkö koordinoi hankkeen toimenpiteitä sekä yhteistyötä osatoteuttajien kanssa. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeen hankesuunnitelman mukaisesta toteuttamisesta, viestinnästä ja raportoinnista. Lisäksi projektipäällikkö vastaa ohjausryhmän kokoamisesta ja koordinoin ohjausryhmän toimintaa. Projektipäällikkö vastaa olemassaolevien materiaalien kokoamisesta sekä verkoston luomisesta yhteistyössä osatoteuttajien kanssa. Projektipäällikkö vastaa ostopalveluhankinnoista. Projektipäällikkö vastaa Lyckan-konseptin kokoamisesta sekä Lyckan-käsikirjan laadinnasta muun hankeporukan kanssa.

Lapinjärvellä panostetaan erityisesti yritystoiminnan kehittämiseen. Teemme kunnastamme ihmislähtöistä ja haluamme tarjota myös yrityksille yksilöllisiä palveluita. Meillä on aikaa ihmisille ja unelmille. Lapinjärvellä tehdään tulevaisuutta.

Projektipäälliköltä edellytetään vastuullista ja itsenäistä työotetta sekä hanke- ja talousosaamista.

Muodollisina kelpoisuusvaatimuksina ovat soveltuva koulutus ja työkokemus/näyttö hankehallinnon osaamisesta sekä maaseudun kehittämisestä. Arvostamme kunta-alan ja elinkeinotoiminnan kokemusta. Olemme kaksikielinen kunta, joten toimiminen molemmilla kotimaisilla on tehtävän hoitamisen kannalta eduksi. Työtehtäviä voi tehdä osittain etänä.

Työaika on 36,25 h / vko. Palkkaus on KVTES:n ja rahoituspäätöksen mukainen.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja päättyy 31.8.2023.

Hakuaika päättyy 30.8.2021 klo 12.00. Toimeen haetaan sähköisesti. Linkki kuntarekryn hakuun https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/projektipaallikko-379653/

Tehtävää täytettäessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044 720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi .

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka. Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjarvi.fi .