Lapinjärven kunta hakee määräaik.työsuhteeseen osa-aikaista (60 %) RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKÖN sijaista.

Ruokahuoltopäällikön tehtävät:

• esimiestehtävät ruokahuollossa ja siivouksessa
• talousarvion laadinta ja tulostavoitteiden määrittely annetuissa raameissa, talousarvion jakaminen kuukausikohtaisiksi budjeteiksi toimipaikoille sekä tulosseuranta kuukausi- ja vuositasolla, raportointi
• ruokapalveluiden toiminnallinen suunnittelu
• ruokalistasuunnittelu
• erityisruokavalioiden systematisointi
• ostovalikoiman/tuotevalikoiman suunnittelu ja hallinta
• reseptiikan käytön valvonta
• työn organisointi
• tarvittaessa elintarvikkeiden, tarvikkeiden, työvaatteiden, kuljetussopimusten jne.kilpailuttaminen ja hankintasopimukset, osallistuminen hankintarengastoimintaan
• henkilöstöhallinto (rekrytointi, perehdyttäminen, lomasuunnittelu, sijaisjärjestelyt,
työvuoroseuranta, työajantasoitusjärjestelmän luominen, toimen- ja tehtävänkuvausten
määrittäminen, kehityskeskustelut)
• koulutussuunnitelman laatiminen
• annettujen ohjeiden ja määräysten toteutumisen valvonta
• koneiden ja laitteiden sekä astioiden tarvemääritys, mahdolliset kilpailutukset ja
hankintasopimukset
• omavalvontasuunnitelman ja -käytäntöjen päivittäminen ja noudattamisen valvonta
• yhteydenpito sisäisiin asiakkaisiin; asiakastapaamisten organisointi ja toteuttaminen
• sisäisten sopimusten/palvelukuvausten laadinta, tuotehinnoittelu (tuotteistaminen)
• asiakaspalautejärjestelmän luominen ja asiakaskyselyn tuottaminen esim. kerran vuodessa tai muuten sovitusti
• yhteistyö eri yhteistyötahojen (terveysviranomaiset, alihankkijat jne) kanssa
• sijaistaminen kohteissa tarpeen mukaan
• arvostamme hyvää asiantuntemusta ruokapalvelusta ja siivoustyöstä.

Ruokahuoltopäällikkö toimii teknisen johtajan alaisuudessa. Palkkaus teknisten sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksen. Muut edut teknisten sopimuksen mukaan. Koeaika 4 kk.

Paikka täytetään mahdollisimman pian kunnanhallituksen täyttölupapäätöksen jälkeen ja työsuhteen pituus on 6.8.2017 asti.

Ruokahuoltopäällikön työsuhdetta koskeviin kysymyksiin vastaa tekninen johtaja Mauri Kivelä mauri.kivela@lapinjarvi.fi ja 044 720 8652.

Hakemukset osoitetaan Lapinjärven kunnalle osoitteella Lapinjärven kunta/tekninen toimi, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä ”Ruokahuoltopäällikkö”.

Hakemusten on oltava perillä tiistaina 18.10.2016 klo 13.00 mennessä.

Lapinjärvellä 6.10.2016

Mauri Kivelä

Tekninen johtaja