Lapinjärven kunnan tilinpäätös 2023

Lapinjärven kunnalla ylijäämäinen tulos

Lapinjärven vuoden 2023 tulos oli 218 000 euroa ylijäämäinen. Tulosta voidaan pitää tyydyttävänä. Vuoden 2023 tilinpäätös käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina 25.3.2024.

Lapinjärven kunnalle kertyi vuonna 2023 verotuloja n. 5,3 milj. euroa ja valtionosuuksia n. 2,7 milj. euroa. Erät toteutuivat hieman talousarviota parempina. Summat ovat kuitenkin merkittävästi alhaisemmat kuin vuonna 2022, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen takia hyvinvointialueelle viime vuoden alusta. Tämän takia luvut eivät myöskään ole vertailukelpoisia vuosien kesken.

Toimintakate toteutui n. 130 000 euroa muutettua talousarviota parempana, kun kaikki toimialat pysyivät budjetissaan. Toimintakulut yhteensä vuoden aikana oli n. 9,9 milj. euroa ja toimintatuotot n. 2,35 milj. euroa. Lapinjärven konsernitilinpäätös oli hyvin lähellä nollatulosta. Taseen kertynyt ylijäämä kuitenkin vahvistui Lapinjärven kunnan voitettua hallinto-oikeudessa olleen riita-asian ja on vuoden 2023 lopulla konsernitasolla 3,65 milj. euroa ylijäämäinen ja kuntatasolla 7 milj. euroa ylijäämäinen. Konsernitasolla myös omavaraisuusaste parani vuonna 2023 tasolle 53,7 %.

-Haastavasta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta onnistuimme saavuttamaan ylijäämäisen tuloksen. Tätä voidaan pitää torjuntavoittona. Haluan kiittää henkilöstöä ja luottamushenkilöitä hyvästä työstä vuonna 2023, toteaa kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto.

Investointeja tehtiin vuoden 2023 aikana n. 617 000 eurolla. Suurimmat investoinnit olivat peruskorjaustoimenpiteet kouluilla, kaavoitus, kaluston hankinta sekä vesijohto ja viemäriverkoston uudiskohteet.

Lainoja lyhennettiin edelleen ylimääräisillä lyhennyksillä korkoeräpäivinä ja kunnan lainamäärä on tällä hetkellä alhainen, n. 1,16 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna Lapinjärvellä on lainaa 473 €/asukas vuoden 2023 lopulla. Tämä on reilusti alle maan keskiarvon, joka on n. 3 300 eur/asukas. Konsernitasolla lainojen kokonaismäärä on myös huomattavasti vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, lainamäärä väheni 11,6 miljoonasta eurosta vuonna 2022 8,1 milj. euroon vuoden 2023 lopulla. Tässä suurin syy on kuntayhtymäosuuksien kautta yhdisteltävien yhteisöjen siirtyminen hyvinvointialueelle, lainalyhennyksien osuus konsernissa oli n. 1,12 milj. euroa.

Lapinjärven väkiluku Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan oli joulukuun lopulla 2 449 henkilöä, mikä on 69 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lapinjärven työttömyysprosentti oli joulukuun lopulla 9,8 %, työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta 0,8 %-yksikköä. Lapinjärven työttömyys vuoden lopulla on kuitenkin alhaisempi kuin Uudenmaan keskiarvo (10,8 %).

-Olen tyytyväinen siihen, että saavutimme ylijäämäisen tuloksen ja kunnan taseen ylijäämä vahvistui edelleen. Lisäksi kunnan velkamäärä on erittäin alhaisella tasolla. Kunnan kehittämistä on hyvä jatkaa, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas.

Lisätietoja antaa:

hallituksen puheenjohtaja Kim Jordas, puh. 040 072 0690

kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto, puh. 044 720 8655