Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista

Lapinjärven kunta pyytää tarjoustanne Lapinjärven kunnan oppilaskuljetusten hoitamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouskilpailu on avoin kailille, joilla on oikeus ostoliikenteen hoitamiseen taksi- tai joukkoliikenneluvan nojalla.  Kuljetus koskee niitä oppilaita, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää yelisiä linja-autovuoroja.

Liitteenä lisätietoja ja tarjouspyyntölomakkeita.

 Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö  Soveltuvuusvaatimukset liite A   Kalustoluettelo liite B    Kuljettajaluettelo liite C

 

Alihankkijoiden käyttö liite D     Reittiluettelo Liite 1     Tarjouslomake Liite 2      Pisteytyslomake liite 3