Lapinjärven kunnan johtoryhmä seuraa koronatilannetta päivittäin

Lapinjärven kunnan johtoryhmä kokoontui 23.3.2020 ja käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle perjantain kokouksessaan poikkeusoloista johtuvan erityistoimivallan.

Kunnanhallituksen päätös:

Kunnanhallitus päättää antaa erityistoimivaltaa viranhaltijoille normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa välittömästi seuraavalla tavalla:

– kunnanjohtaja käyttää Lapinjärven kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yh-teensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

– Tämä päätösvalta otetaan käyttöön Lapinjärven kunnassa koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa.

– Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat ja muut ko. häiriötilanteen kriisinhallintaan ja varautumiseen tarvittavat päätökset kunnan johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätöksistä pidetään päätösmuistiota ja muistiot raportoidaan valtuustolle sähköpostitse. Erityistoimivallan lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erikseen.

Yt-neuvottelut aloitetaan keskiviikkona

– Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 25.3.2020 yhteistyötoimikunnassa. Lomautuksia voi tulla jo aiemmin kuin neuvottelut on käyty poikkeusolojen vuoksi. Mahdollisimman monelle pyritään löytämään oikeaa, korvaavaa työtä. Seuraavaksi selvitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön tarve ja pätevyydet. Pyritään selvittämään mahdollisuus työvoiman tarpeelle myös yhteisyrityksessä.

– Alustavasti on laskettu, mitkä koronan aiheuttamat vaikutukset taloudellisesti olisivat. Lapinjärvellä vaikutus olisi noin 710 000 euroa, mikä vastaa noin 2 tuloveroprosenttiyksikköä. Tilanteesta selviämiseksi tarvitaan ehdottomasti valtion suurta vastaantuloa menojen kasvun ja tulojen romahtamisen kompensoimiseksi. Toistaiseksi valtio ei ole antanut tästä mitään pitävää tietoa, kertoi kunnanjohtaja.

Koronan aiheuttamille menoille on perustettu kirjanpitoon oma tuotekoodi, jolla seurataan koronan kustannuksia.

Valtio loivensi perjantaina 20.3.2020 aikaisempaa linjaustaan liittyen siihen, että 1-3-luokkalaiset voivat osallistua lähiopetukseen, vaikka vanhemmat eivät ole kriisin kannalta ns. erityistehtävissä. Lapinjärvellä tämä ei lisännyt lähiopetuksessa olevien lasten määrää. Edelleen kehotetaan vanhempia pitämään lapset kotona, jos se vain suinkin on mahdollista. Varhaiskasvatuksessa lasten määrä on pudonnut noin neljännekseen.

Koronavirustilanne vaikeuttaa erityisesti palvelualojen yritystoimintaa. Tekninen johtaja päättää kunnan tilojen osalta mahdollisista vuokrahuojennuksista hakemuksen perusteella.

Käytiin läpi kunnassa käynnissä olevia hankkeita. Uusia hankkeita ei aloiteta ja useiden rahoitusta saaneiden hankkeiden aloitusta siirrettiin elokuulle.  Muut hankkeet pyritään viemään eteenpäin suunnitellusti tai haetaan jatkoaikaa toteutukselle.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään päivittäin, seuraavan kerran tiistaina 24.3.2020.

 

Lapinjärven kunnan johtoryhmä