Kuulutus, Porlammin kartano hakee maa-aineslain 4 ¤ mukaista lupaa

Kuulutus

Porlammin kartano, Pyhäjärventie 33, Porlammi, hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kiviaineksen louhinnalla ja murskaukselle.

Kuulutus

Hakemus

Asemapiirros

Pituusleikkaus

Poikkileikkaus