Kunnanhallitus on hyväksynyt Lapinjärven talousarvio vuodelle 2024 ja -suunnitelma lähivuosille

Lapinjärven kunnanhallitus käsitteli v.2024–2026 talousarviota ja -suunnitelmaa kokouksessaan eilen. Talousarvio etenee tästä valtuuston käsittelyyn, valtuusto kokoontuu joulukuun 13. päivä.

Vuoden 2024 talousarvion valmisteluun on kuulunut haasteita, kun yleinen taloudellinen tilanne on heikkenemässä ja myös kuntatalous sen myötä kiristymässä. Lisäksi soteuudistuksen lopulliset laskelmat toivat vielä marraskuussa yllättävän vähennyksen kuntien tuleviin valtionosuuksiin v. 2025–2027 osalta.

-Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme onnistuneet laatimaan tasapainoisen talousarvion vuodelle 2024. Tavoitteena on ollut turvata laadukkaat palvelut, kehittää kunnan toimintaa ja elinvoimaa sekä samalla varmistaa riittävä taloudellinen tulos, kertoo kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto.

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu nollatulokseen, ja suunnitteluvuosina tarvitaan sopeutuksia, jotta tulos pysyy samalla tasolla.

Verotulojen arvio vuodelle 2024 on n. 5,2 miljoonaa euroa. Kunnan tuloveroprosentti on 8,9 % vuonna 2024. Tuloveroprosentti on Uusimaan kuntien vertailussa korkeahko, mutta on alle pienen kuntien (2000–5000 asukasta) keskiarvon, 9,11 %. Valtionosuustuloja Lapinjärvi saa arviolta noin 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2024.

-Olemme talousarviotyössä päässeet nollatulokseen, joka pitää nähdä tyydyttävänä tuloksena tässä taloudellisessa tilanteessa, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas ja jatkaa,

-On toisaalta monta haastetta näköpiirissä, miten korkotilanne, työllisyys sekä verotulot kehittyvät tulevina vuosina. Myös valtiolliset päätökset huolettavat, olemme viime aikoina nähneet miten valtio hyvin lyhyellä varoitusajalla tuo linjauksia, jotka voivat merkittävästi vaikutta kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Pidättyväinen linja kustannuskehityksen suhteen on edelleen voimassa Lapinjärven kunnassa, toteaa Jordas.

Toimintamenoilla mitattuna sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala on kunnan suurin toimiala noin 4,9 miljoonan euron budjetilla. Tekniset palvelut toimialan toimintamenot ovat noin 3,15 miljoonaa euroa, ja konsernihallinto toimialan menot noin 1,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat kunnan suurin menoerä ja siihen on kohdistunut merkittävät korotukset virka- ja työehtosopimusten mukaisesti parin vuoden ajan. Lisäksi esim. varhaiskasvatuspalveluihin on tarvetta palkata lisää henkilökuntaa.

Investointien määrä on yhteensä n. 4 miljoonaa euroa vuonna 2024. Lähivuosien investointisuunnitelmassa suurin investointi on Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon investointi, johon vuodelle 2024 on varattu 3 miljoonaa euroa ja seuraaville vuosille yhteensä miljoona euroa. Kunnan lainamäärää on lyhennetty merkittävästi viime vuosina, uutta pitkäaikaista lainaa on nyt talousarviossa mukana n. 4 miljoonaa euroa jätevedenpuhdistamon investointiin, mutta kunnan lainakanta pysyy tästä huolimatta kohtuullisella tasolla lähivuosina.

Lisätiedot:

kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto 044 720 8655

kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas 0400 720 690