Kommentoi kuntastrategialuonnosta!

Jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4) omistajapolitiikka
5) henkilöstöpolitiikka
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Tämänhetkisen kuntastrategian kausi päättyy vuoteen 2025. Tästä syystä, kunta on aloittanut valmistelut uutta strategiaa varten. Yhteistyössä valtuuston ja konsultin kanssa on saatu luotua uusi alustava strategialuonnos ja tähän luonnokseen toivomme nyt teiltä kuntalaiset kommentteja ja näkemyksiä.

Alustavaan strategialuonnokseen pääsette tutustumaan tästä: Strategialuonnos_11062024

Kommentit strategialuonnoksesta voitte jättää tämän linkin kautta.

Kommentointi on avoinna 18.8. asti.

Kiitos yhteistyöstä!