Ilmoittautuminen kouluihin lv 2017-2018.

KOULUT JA ESIKOULUT

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen tapahtuu viimeistään 3.3.2017. Vuonna 2010 tai aikaisemmin syntyneet lykkäystä saaneet lapset ilmoitetaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle ja vuonna 2011 syntyneet esikouluun. Huoltajille lähetetään ilmoitus esikoulusta, oppivelvollisuuden alkamisesta ja lähikoulusta.

Koulut ja esikoulut:

Hilda Käkikosken koulu, Koulupolku 3, Porlammi, puh 612 057

Kapellby skola, Lapinjärventie 45, puh 510 8681,

Kirkonkylän koulu, Koulutie 16, puh 510 8688


VARHAISKASVATUS

Hakemus täydentävään hoitoon syksylle 2017 on jätettävä viim. 3.3.2017.

Lomake  täältä.

Lapinjärvellä 8.2.2017

Minna Toropainen

 

Lomakkeet

Lapinjärven kunnan koulutoimen perusasteen oppilaaksioton perusteet ja menettelyohjeet
oppilaaksiottoon tulevat perusopetuslaista ( 21.8.1998/628), jonka pykäliin seuraavassa viitataan.

 

Kunnalla on velvollisuus järjestää

 •  
  • oppivelvollisuusikäisille perusopetusta ja edeltävänä vuonna esiopetusta ( 4§ 1mom.) Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin. Opetuksen järjestäjä voi myös antaa luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. ( 27 §)
  • oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden lapsille (oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta, 25§) ja vuotta säädettyä myöhemmin perusopetuksen aloittaville lapsille (27 §)

Oppilaan koulutuspaikan määräytyminen

 •  
  • Kunta osoittaa lähikoulun (6§).
  • Perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä kunta voi vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (6§)

 

 

Lapinjärvellä on maantieteellisesti lähin koulu oppilaan lähikoulu

 

Kirkonkylän koulu, Koulutie 16, 07800 LAPINJÄRVI

Hilda Käkikosken koulu, Koulupolku 3, 07820 PORLAMMI

Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 LAPPTRÄSK (Koko kunnan alue)

Lähikoulu voi olla muukin, jos

 • lapselle myönnetään oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin
 • lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
 • lapselle on tehty erityisopetuspäätös
 • lapsen terveydentila niin vaatii

Jos oppilas muuttaa oppilaaksiottoalueelta, niin huoltaja voi vapaamuotoisesti anoa koululautakunnalta oikeutta käydä aiemmin osoitettua lähikoulua lukuvuoden loppuun asti.

 

 

Oppilaalla on oikeus hakea toissijaiseen koulutuspaikkaan. Oppilaan huoltaja vastaa tällöin mahdollisesta kuljetuskustannuksista.

Päätöksen toissijaisesta koulutuspaikasta tekee toissijaisen koulun johtaja.