Harjurinteeen koulun yleisopetuksen 7-9-luokat siirretään etäopetukseen ajalle 20.-23.10.2020

Harjurinteen koulun yläkoulun puolella on todettu yksi koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen. Tilanne ei ole vielä vakava. Koska oppilaat oleskelevat yläkoulun väistötiloista johtuen melko lähellä toisiaan ja ruokailutilanteet ovat ahtaat, koulutuspäällikkö on päättänyt, pandemiaryhmää ja rehtoreita konsultoiden ja turvallisuutta huomioiden, siirtää Harjurinteen koulun yleisopetuksen vuosiluokat 7-9 etäopiskeluun ajalle 20.-23.10.2020.

-ruoan jakelu toteutetaan toiminnassa olevien koulujen kautta

-koulun rehtorit tiedottavat opettajia, oppilaita ja huoltajia asiasta Wilman kautta

-opettajat tiedottavat oppilaitaan oppituntien järjestelyistä