Ehdotus Uudenmaan merkittäviksi tulvaristialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu.

Kuulutus

Uuttamaata koskeva ehdotus merkittäviksi riskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018-9.7.2018 kaikkien Uudenmaan kuntien virallisilla ilmoitustaluluilla ja/tai kuntien internetsivuilla.

Ehdotus Uudenmaan maakunnan tulvariskialueiksi

Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin