AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON JA PERUSKORJAUKSEEN

Kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoa varten vuodelta 2023 ovat haettavissa 28.3.2024 klo 14.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä tilinpäätös vuodelta 2023 ja tilintarkastajien lausunto sekä ote kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee tiekunnan toimitsijoiden valinta.

Kunnan avustukset yksityisteiden peruskorjausta varten vuodelle 2025 ovat haettavissa 27.6.2024 klo 16.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä kustannusarvio ja aikataulu.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tien tiedot ovat kansallisessa tie- ja katuverkoston tietojärjestelmässä (Digiroad).

Hakemukset on lähetettävä osoitteella: Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi tai kunta@lapinjarvi.fi

Lapinjärvi
Tekninen lautakunta