Kunnan tiedottaminen

Tiedottaminen

Kunnan asioista, tapahtumista ja uutisista tiedotetaan monella tavalla, mm. kunnan verkkosivuilla, sanomalehdissä, facebookissa ja paikallisradioissa.

Kunnan tiedottamisesta vastaavat asianomaiset hallintokunnat ja viimekädessä kunnanjohtaja.