Yritysapu-palvelu aloittaa myös Lapinjärvellä

Yritysapu tarjoaa Uusmaalaisille yrityksille apua koronakriisistä selviytymiseen

Uusi Yritysapu-palvelu starttaa Uudellamaalla toimivien kolmen kehitysyhtiön, Posintran, Keuken ja Novagon sekä Uudenmaan TE-toimiston yhteistyönä.

Yritysapu-hanke tarjoaa yrityksille ennaltaehkäisevää apua koronaepidemiasta aiheutuvien akuuttien ja ennakoitavissa olevien haasteiden hallintaan. Yritysapu keskittyy alussa erityisesti ravintola- ja palvelualan yrityksiin, joiden työllistämisvaikutus on merkittävä ja jotka ovat toimialoina olleet koronakriisin suurimpien kärsijöiden joukossa.

Yrityksen tarpeiden kartoitus ja konkreettista apua

Yritysapu-palvelussa Uudenmaan TE-toimisto kontaktoi yhteistyökumppaninsa Sun Ura Oy:n avulla Uudenmaan alueen yrityksiä selvittääkseen niiden koronaepidemiasta aiheutuvaa palvelutarvetta. Mikäli yrityksessä todetaan selkeä palvelutarve, yrityksen yhteystiedot välitetään kyseisen alueen hanketoimijalle. Itäisellä Uudellamaalla tiedot välitetään Posintralle, joka työstää yrityksen kanssa tarkemman tilanneanalyysin ja konkreettisen etenemissuunnitelman. Tavoitteena on ohjata yritys juuri sen tarvitseman avun pariin.

Yritykselle tarjottava apu määräytyy yrityskohtaisesti tarpeen mukaan. Apu voi olla esimerkiksi tukea kehitysmahdollisuuksien kartoittamiseen, sopivan kriisirahoituksen hakemiseen tai uusien liiketoimintaratkaisujen löytämiseen. Tarkoituksena on tehdä ennakoivia toimenpiteitä, jotta yritys selviäisi koronakriisistä.

Tavoitteena on välttää yritysten ajautuminen lomautuksiin, irtisanomisiin ja konkursseihin.

Yritysavun toiminta-alueella toimii noin 25 000 yritystä, joista hankkeen kohderyhmään kuuluu noin puolet. Hankkeen toteutusaika on noin yksi vuosi.

Lisätietoa Yritysavusta Posintran sivuilla posintra.fi/hanke/yritysapu