Vuoden 2015 eduskuntavaalit

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kunnassa seuraavasti: Lapinjärven kunnantalo, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, ke 8.4. – to 9.4. klo 9-16, pe 10.4. klo 9-14, la 11.4. – su 12.4. klo 10-14, ma 13.4. klo 9-17, ti 14.4. klo 9-16.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa ilmoitetaan ko. laitoksessa julkipantavilla kuulutuksilla.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestämään tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 7.4.2015 klo 16.00 osoitteella Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, puh. (019) 510 860. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalon yhteispalvelupisteestä.

Vaalipäivän äänestys

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana ja äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat

Lapinjärven eteläinen äänestysalue                    Heikinkylän entinen paloasema

Lapinjärven keskinen äänestysalue                    Kapellby skola

Lapinjärven läntinen äänestysalue                       Porlammin Taitotalo

Lapinjärven pohjoinen äänestysalue                   Pukaron koulu

 

Äänestystoimitus sujuu helpommin mikäli otatte mukaan ilmoituskortin, jonka väestörekisterikeskus on lähettänyt postitse kaikille äänioikeutetulle, joiden osoite on maistraatin tiedossa. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Lisätietoja vaaliasioissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Matti Latva-Pirilä

puh (019) 510 8631 tai etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

 

Lapinjärvellä 10.3.2015

Keskusvaalilautakunta

Jätä kommentti