Urakkatarjouspyyntö 2.9.2015

HANKE

Lomatien rakentaminen osittain

HANKINTAMENETTELY

Avoin menettely.

Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Hankinta on julkaistu Lapinjärven kunnan internet-sivuilla.

TARJOUSASIAKIRJAT

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tilattavissa 2.9.2015 lähtien osoitteesta: mauri.kivela@lapinjarvi.fi.

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Urakkatarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteella:

Lapinjärven kunta, tekninen toimisto

Lapinjärventie 20A

07800 Lapinjärvi

Tarjouskuori on varustettava tunnuksella: ”Lomatie, urakkatarjous”

Tarjouksen on oltava perillä tiistaina 15.9.2015 kello 13 mennessä.