Tyytyväisyyskysely Lapinjärven kunnan asukkaille

Tyytyväisyyskysely Lapinjärven kunnan asukkaille

Lapinjärven kunta kysyy kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin kuntalaiskyselyllä.

Kuntalaiskysely toteutetaan pääosin sähköisesti kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta, mutta paperisia vastauslomakkeita on saatavilla kirjastoista sekä kunnanvirastolta.

 

Vastausaika on 13.5. – 25.5.2014.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuonna 2014 laadittavassa palvelutuotanto- ja palveluverkkosuunnitelmassa.

 

Lapinjärven kunta