Tiedote: Lapinjärven kunnan ja Mehiläisen yhteisyritys perustettiin

Lapinjärven kunnan ja Mehiläisen yhteisyritys on perustettu. Yhteisyritys tuottaa lapinjärveläisille tehostettua palveluasumista, päivätoimintaa sekä kotiin vietäviä palveluita syyskuusta 2019 alkaen. Kyseessä on yksi ensimmäisistä hoiva-alan yhteisyrityksistä Suomessa.

Lapinjärven kunta ja Mehiläinen perustivat yhteisyrityksen

Lapinjärven kunta järjesti kevään 2019 aikana kilpailutuksen, joka käsitti soterakennusten kaupan sekä palveluasumista, kotiin vietäviä palveluita ja päivätoimintaa koskevan hankinnan. Lapinjärvi valitsi prosessin lopputuloksena kumppaniksi Mehiläisen.

– Lapinjärvi lähti kilpailuttamaan juuri yhteisyritysmallia, koska näemme, että tällä mallilla turvaamme hyvin laadukkaat lähipalvelut Lapinjärvellä. Lähdemme liikkeelle laatu ja kehittäminen edellä, toteaa Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka.

– Yhteisenä tavoitteenamme on laadukkaiden ikääntyneiden palveluiden turvaaminen lähellä asukkaita. Keskeistä on tiivis yhteistyö kunnan ja Mehiläisen välillä – yhteisyrityksen tuottamat palvelut ja niiden sisältö sekä uuden palvelukodin tilat suunnitellaan yhteistyössä, huomioiden kunnan asukkaiden ja henkilöstön tarpeet, toteaa puolestaan Mehiläisen hoivapalveluista vastaava johtaja Niklas Härus.

Kunnan vanhainkodin, Honkahovin, kiinteistö on tulossa elinkaarensa päähän ja vaatisi mittavia korjauksia tulevien vuosien aikana. Yhteisyrityksen tavoitteena on turvata ikääntyneille turvalliset ja viihtyisät tilat, jotka mahdollistavat nykyaikaiset ja ihmislähtöiset ikääntyneiden palvelut.

Honkahovin ja Onni kodin kiinteistöt ostetaan osana järjestelyä ja uudet tilat tehostetulle palveluasumiselle rakennetaan nykyisen Onni kodin -rakennuksen yhteyteen. Kiinteistökaupan avulla poistetaan nykykiinteistöjen tuoma taseriski kunnalta.

– Lapinjärvi on kunta-alan edelläkävijä ja haluaa olla etujoukoissa kehittämässä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhteisyritys-malli on uusi ja kiinnostava yksityisen ja julkisen sektorin toimintamalli, joka antaa hyvän alusta yhteiskehittämiselle ja palveluiden laadukkaalle ja kustannustehokkaalle tuottamiselle, toteaa Tiina Heikka.

Toiminta alkaa 1.9.2019 päivätoiminnan, kotiin vietävien palveluiden ja Onni kodin tehostetun palveluasumisen osalta. Tehostettu palveluasuminen Onni kodin yhteyteen rakennettavassa laajennuksessa alkaa, kun Onni kodin laajennus on valmis. Tavoitteena on aloitus 31.12.2020 mennessä.

Lisätietoja:

– Kunnanjohtaja Tiina Heikka, Lapinjärven kunta, puh. 044 720 8686, tiina.heikka@lapinjarvi.fi

– Liiketoimintajohtaja Niklas Härus, Mehiläinen, puh. 041 536 9796, niklas.harus@mehilainen.fi