Tiedote koskien Ukrainasta saapuvia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut ukrainalaiset monin paikoin pakenemaan sotatilannetta ulkomaille. Venäjän hyökkäystä pakenevia ukrainalaisia saapuu myös Lapinjärven kunnan alueelle. Lapinjärven kunta ei tässä vaiheessa ole ottanut aktiivista roolia pakolaisten majoittamiseksi, mutta seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti. Ukrainalaisten on tällä hetkellä mahdollista saapua maahan passin kanssa ja oleskella maassa kolmen kuukauden ajan, joten esimerkiksi sukulaisten, ystävien tai muiden yksityishenkilöiden luo on mahdollista tulla ja majoittua.

Mikäli ukrainalaisia saapuu vapaaehtoisten järjestämillä kuljetuksilla, Maahanmuuttovirasto Migrin ohjeistuksen mukaan saapuvista ukrainalaisista tulee ilmoittaa ennakkoon maahanmuuttovirastolle. Lomake ennakkotietojen antamisesta löytyy täältä: https://migri.fi/-/usein-kysyttya-ukrainan-tilanteesta

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on 4.3.2022 otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Suomeen tulevien tulee hakea tilapäistä suojelua poliisilta tai rajaviranomaiselta, aivan kuten turvapaikkaakin. Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto valmistelevat menettelyä, jolla tilapäistä suojelua käytännössä myönnetään sekä laatii ohjeistusta suojelun piiriin kuuluville.

Tämänhetkisten tietojen mukaan tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi kiireellisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi oikeus tehdä työtä.

Maahanmuuttovirasto on koostanut ohjeistuksen maahan saapuville ukrainalaisille koskien turvapaikan hakemista ja majoittumista Suomessa. Toimintaohjeet ovat luettavissa täällä (myös ukrainan kielellä): https://migri.fi/-/toimintaohjeita-jos-saavut-ukrainasta-suomeen

Lapinjärven kunnassa pakolaisasioista vastaa: Palveluohjaaja Heini Pekkola: 044 4914771 / heini.pekkola@lapinjarvi.fi