Tiedote henkilöstölle ja kuntalaisille 18.3.2020

Tiedote henkilöstölle ja kuntalaisille 18.3.2020

Lapinjärven kunta toimii mahdollisimman normaalisti koronasta huolimatta

Koronavirukseen varautuminen ja sen leviämistä ehkäisevät toimet ja muutokset eivät ole lamauttaneet Lapinjärven kuntaa.

– Johtoryhmä kokoontuu vähintään päivittäin ja tekee jatkuvasti työtä yhdessä henkilöstön kanssa sen eteen, että kunnan peruspalvelut toimivat poikkeusoloissa mahdollisimman hyvin, kunnanjohtaja Tiina Heikka sanoo.

18.3.2020 kunnassa siirryttiin lähes kaikkien koululaisten osalta etäopetukseen. Vain muutama lapsi on jäänyt lähiopetukseen. Esiopetus toimii varhaiskasvatuksen yhteydessä. Osa vanhemmista on ottanut myös esikoululaisen etäopetukseen.

– Onneksi meillä on hyvät laitteet ja osaaminen toteuttamaan etäopetusta. Yhdessä opettajien ammattitaidolla ja huoltajien tuella kanssa saamme opetuksen varmasti järjestettyä hyvin, sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen kertoo.

Kunnan johtoryhmä pyrkii toiminnallaan turvaamaan mahdollisimman normaalit toiminnot poikkeusoloista huolimatta.

– Henkilöstö on ottanut hyvin vastuullisesti ja sitoutuneesti tämän tilanteen, mikä on tässä vaiheessa todella tärkeä asia. Jokainen tekee parhaansa kuntalaisten terveyden ja turvallisuuden eteen, kunnanjohtaja kehuu.

Johtoryhmä kokoontui 18.3.2020 aamulla ja käsitteli muun muassa palvelutuotannon muutoksia.

Todettiin seuraavaa:
– Kauppakassi-palvelu aloitetaan yli 70-vuotiaille kuntalaisille hyvinvointijohtajan tukipalveluna niille henkilöille, joilla ei ole läheisiä tai eivät pysty muuten itse hoitamaan kauppa-asiointia.
– Kirjakuoma-palvelu laajennetaan kaikille yli 70-vuotiaille kuntalaisille. Tämän hoitaa Perinnetalkoot ja kirjasto yhdessä.
– Tiedotetaan henkilöstöä ja huoltajia vakuutusturvasta etätyössä ja lähiopetuksessa. Etätyössä turva on voimassa työtehtävien aikana. Oppilailla on voimassa ryhmätapaturmavakuutus opetussuunnitelman mukaisella ja koulun osoittamalla kouluajalla sekä koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa myös opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Etäopetus on koulun osoittamaa ja opetussuunnitelman mukaista, joten ryhmätapaturmavakuutus on voimassa normaalisti.
– Kouluruokailu järjestetään vain lähiopetuksessa oleville. Varhaiskasvatuksen ruokailu järjestetään normaalisti.
– Lähetetään iäkkäillä kunnan asiakkaille paperinen tiedote koronaviruksesta ja sen johdosta tehdyistä palvelumuutoksista tällä viikolla. Lähetetään paperinen tiedote Itäväylän välissä kaikille kuntalaisille ensi viikon keskiviikkona.
– Käsiteltiin tilanteen vaikutusta kunnan henkilöstön työtehtäviin, mahdollisiin lomautuksiin ja kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Yt-neuvottelut tulee käynnistää.

 

Lisäksi:

Johtoryhmä muistuttaa työntekijöitä, että kunnan normaalit ohjeet ja pelisäännöt esim. poissaloista ovat edelleen voimassa eli poissaoloista tulee edelleen sopia esimiehen kanssa puhelimitse.
Lisäksi muistutetaan voimassa olevasta palkattomien vapaiden myöntämisestä säästötarkoituksessa. Lomia myönnetään, jos ei ole työtehtäviä tarjolla.

Kunnanjohtaja on antanut ohjeen, että ulkopuolisia sijaisia ei saa palkata ennen kuin koko kunnan henkilöstön tasolla on varmistettu, että löytyisikö sijainen omasta henkilökunnasta.

Seuraavan kerran johtoryhmä kokoontuu supistettuna valmiusjohtoryhmänä 19.3.2020 klo 9 tai tarvittaessa aikaisemmin.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä

Tiina Heikka, kunnanjohtaja