Teknisen johtajan virka haettavana

Lapinjärven kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen uutta

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Kunnan tekninen palvelu huolehtii ja vastaa kunnan yhdyskuntatekniikasta, kiinteistötoiminnasta ja joukkoliikenteestä niin, että kuntalaisille taataan toimiva, viihtyisä ja turvallinen yhdyskunta kilpailukykyisin palveluhinnoin tuotettuna käyttäen joustavasti kunnan omaa henkilökuntaa ja yksityisiä urakoitsijoita.

Teknisiin palveluihin kuuluu hallinto, vesihuolto, uudisrakentaminen, kiinteistöhuolto, jätehuolto, teiden kunnossapito, puistot ja muut yleiset alueet, tie- ja liikenneasiat, mittausasiat, vakuuttaminen ja palvelujen myynti. Tekninen johtaja toimii kunnan kiinteistöjen isännöitsijänä sekä oman toimensa ohella kunnan omistaman Kiinteistö Oy Labyrintti-nimisen yhtiön toimitusjohtajana.

Kunnassa suunnitellaan lähivuosina useita isompia hankkeita, mm. uusi päiväkoti ja biolämpölaitos.

Virka täytetään 1.6.2012 lähtien, siihen asti työskentelet nykyisen teknisen johtajan kanssa työsuhteisena työnjohtajana. Aloittaminen sopimuksen mukaan.

Edellytämme 

  • ammattikorkeakoulututkintoa (tai sitä aikaisempaa teknikon tutkintoa)
  • teknisen alan tuntemusta
  • käytännössä osoitettua johtamiskokemusta
  • molempien kotimaisten kielten taitoa

Hakemukset osoitetaan Lapinjärven kunnanhallitukselle osoitteella Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä ”Tekninen johtaja”. Hakemusten on oltava perillä torstaina 9.12.2010 klo 16.00.

Palkkaus teknisten sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksen. Muut edut teknisten sopimuksen mukaan. Koeaika 4 kk.

Teknisen johtajan virkaa koskeviin kysymyksiin vastaavat tekninen johtaja Jouko Toropainen, 0500-429 859 ja kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876.

15.11.2010
Lapinjärven kunnanhallitus