Suunnittelijan tehtävän hakuaikaa on jatkettu

Lapinjärven kunta etsii osa-aikaista (30 %)

SUUNNITTELIJAA

Perinnetalkoot -hankkeeseen. Lapinjärvi on osatoteuttajana valtakunnallisessa Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa, joka saa rahoitus STM:n kautta Euroopan rakennerahastosta.

Suunnittelijan vastuulla on erityisesti hankkeen viestintäsuunnittelu sekä kirjaston yläkerran

tulevaisuuden konseptin kehittely ja markkinointi, yhdessä hankkeen toimijoiden ja osallistujien kanssa.

Suunnittelijan tulee olla visuaalisen alan taitaja sekä idearikas yhdessä kehittäjä. Yhteistyökyky ja prosessityöskentelyn taitaminen – eli asioiden vieminen alusta loppuun, ovat tärkeitä taitoja tässä tehtävässä. Koulutus ja kokemus viestinnän, konsepti- tai palvelumuotoilun alalla sekä hanketyöskentelyssä katsotaan eduksi.

Suunnittelijalta edellytetään kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, kokemusta osallistavista menetelmistä ja ymmärrystä muuttuvasta työelämästä. Hyvää suomen- ja ruotsinkielen osaamista toivotaan.

Lapinjärven kunnasta tulee ihmislähtöinen kunta, jossa palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ihmislähtöisesti. Arvostamme ihmislähtöisen työotteen tuntemusta ja kehittämisosaamista.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 31.10.2020 saakka. Palkka on 738,88 €/kk ja työaika 11 h 14 min /viikko.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo, toimitetaan merkinnällä ”Suunnittelija” postitse osoitteeseen Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi tai sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi 1.2.2019 klo 12 mennessä.

Tehtävää täytettäessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Aikaisemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044 720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjarvi.fi

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka