Sivistystoimenjohtajan viran hakuaikaa on jatkettu

LAPINJÄRVEN KUNTA

Julistaa uudelleen haettavaksi

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VAKINAISEN VIRAN

Sivistystoimenjohtaja johtaa kunnan opetus-, varhaiskasvatus- ja kirjasto-, vapaa-aika- ja nuorisopalveluita. Sivistystoimenjohtaja toimii esimiehenä tulosalueiden päälliköille, tekee hallinnollisia tehtäviä ja vastaa mm. hanketoiminnasta sekä toimialan kehittämisestä. Sivistystoimenjohtaja koordinoi lisäksi kunnan ja järjestöjen yhteistyötä sekä omalla toiminnallaan tukee yhteisöllisyyden toteutumista Lapinjärvellä. Sivistystoimenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytämme kokemusta sivistystoimen johto- ja hallintotehtävistä.

Lapinjärven kunta on kaksikielinen, joten edellytämme molempien kotimaisten kielten taitoa.

Lapinjärven kunnasta tulee ihmislähtöinen kunta, jossa palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ihmislähtöisesti. Arvostamme ihmislähtöisen työotteen tuntemusta ja kehittämisosaamista.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo, toimitetaan merkinnällä ”Sivistystoimenjohtajan virka” postitse osoitteeseen Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi  tai sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi 21.8.2017 klo 12.00 mennessä. Aikaisemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.

Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti, mutta hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Valitus on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja sivistystoimenjohtajan virasta antaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044 720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjarvi.fi
Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Lapinjärvellä 11.8.2017

Kunnanhallitus