Päivitetyt sponsoroinnin kriteerit

Kunnanhallitus määrittää seuraavat periaatteet kunnan tekemälle sponsoroinnille 6.2.2023 alkaen:

Kunnan sponsorointikohteisiin kuuluvat urheilua, liikuntaa ja terveitä elintapoja edistävät lapinjärveläiset urheilu- ja liikuntatoimijat sekä kulttuuria edistävät lapinjärveläiset kulttuuritoimijat

Kunnan myöntämä sponsorointiavustus on vuodessa enintään 300 euroa per henkilö/taho/joukkue. Lisäksi voidaan myöntää kuntosalin maksuton käyttöoikeus vuodeksi.

Sponsorointiavustusta on haettava kirjallisesti ja kunnanjohtaja päättää harkinnanvaraisen sponsorointiavustuksen myöntämisestä

Sponsorointiavustus voidaan myöntää vain hakijalle, joka on kirjoilla Lapinjärven kunnassa tai rekisteröity Lapinjärvelle avustuksen myöntämishetkellä

Sponsoroitavan henkilön on oltava vähintään 15-vuotta täyttänyt tai sponsoroitavan tahon/joukkueen on edustettava vähintään 15-vuotiaiden ikäluokkaa

Sponsoroitava hyväksyy, että kunta nostaa sponsoroinnin esille kunnan tiedotuksessa ja markkinoinnissa

Sponsoroinnista tehdään kirjallinen sopimus kunnan ja sponsoroitavan kesken

Sponsorointiavustus voidaan periä takaisin, mikäli sponsorointiavustuksen ehtoja ei ole noudatettu

Kunta saa kunnan logon kilpa- ja/tai verryttelyvaatteisiin tai muuten selkeästi esille sponsorointiin liittyen

Sponsoroitu tai sponsorointiavustuksen saaneen tahon edustaja sitoutuu tarvittaessa osallistumaan kunnan tapahtumiin markkinointimielessä (1 krt / vuosi)

Sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma valtakunnallinen myönteinen julkisuus Lapinjärven kunnalle ja sponsoroinnin edellytyksenä on urheilun ja liikunnan osalta kilpailullinen toiminta vähintään Suomen mestaruus – sarjatasolla tai vastaavalla tasolla sekä osoitettu kilpailullinen menestys tällä tasolla sekä kulttuurin osalta osoitettu korkealaatuinen kulttuuritoiminnan harjoittaminen.