Oulun yliopisto järjestää maksuttomia akkualan täydennyskoulutuksia syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana

Oulun yliopisto järjestää maksuttomia akkualan täydennyskoulutuksia syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. Tavoitteena on edistää akkuteollisuuden kehittymistä ja tukea kansainvälistä kilpailukykyä. Koulutukset on suunnattu akkuteollisuudessa tai sen arvoketjussa työskenteleville. Opinnot ovat suurimmaksi osaksi joustavia verkko-opintoja, joihin osallistuminen onnistuu etänä työn ohessa.

Koulutustarjonta koostuu neljästä koulutuskokonaisuudesta:

  • Kaupallistaminen ja liiketoiminta
  • Akkukemikaalit ja valmistaminen
  • Malmin etsintä ja jalostus
  • Robotiikka ja automaatio

Kukin koulutuskokonaisuus koostuu 2–3 kurssista. Kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joten niistä voi valita omia tarpeitaan parhaiten vastaavat kurssit. Koulutukset ovat osallistujille täysin ilmaisia. Rahoittaja on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Ensimmäinen koulutus alkaa lokakuussa 2023. Tarkemmat tiedot koulutuksista: Koulutukset akkualan osaamistarpeisiin | JOY

Lisätiedot:

Emmi Alakärppä, Koulutussuunnittelija, Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus, Puh.  +358 294 487 424 tai emmi.alakarppa(at)oulu.fi


Continuing education also available in english!

The University of Oulu will offer continuing education in the battery sector to industry players during autumn 2023 and spring 2024. The aim is to promote the development and international competitiveness of the battery industry in a sustainable way.

The training consists of four different parts:

  • Commercialisation and business
  • Mineral exploration and processing
  • Battery chemicals and production
  • Robotics and automation

Each part consists of 2-3 courses. The courses are independent entities – you can pick the courses that best suit your needs or complete the entire module.