Oppilaskuljetuksiin uudet periaatteet

Lapinjärven kunta on kilpailuttanut kaikki kuljetukset

MYÖS OPPILASKULJETUKSIIN UUDET PERIAATTEET

Sivistyslautakunta käsittelee koulukuljetusperiaatteita kokouksessaan 13.8.2018. Lautakunnan hyväksyttäväksi tulee Lapinjärven kunnan koulukuljetusopas, jossa on esi- ja perusopetusoppilaiden kuljetuksia koskevat säännöt ja periaatteet. Oppaassa on määritelty kuljetuksen myöntämisen periaatteet ja annettu ohjeita kuljettajille, oppilaille, huoltajille ja koululle. Oppaassa on myös käyty lävitse muutamia poikkeustilanteita, joihin on annettu ohjeistusta.

Oppaan tarkoituksena on parantaa oppilaskuljetusten turvallisuutta. Pääperiaatteena kuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä palvelun laadukkuus.

Lapinjärven kunta on kilpailuttanut keväällä 2018 kaikki järjestämänsä kuljetukset. Uudet sopimukset astuivat voimaan 1.8.2018 lukien. Uuden sopimuksen mukaan kuljetuksia voidaan järjestää aikaisemmasta poikkeavalla tavalla yhdistelemällä kuntalaisten asiointi-, ruoka- ja oppilaskuljetuksia tarkoituksenmukaisella tavalla. Koulut tiedottavat huoltajia lukuvuoden käynnistyessä oppilaskuljetusten järjestämisestä tarkemmin.

Mikäli oppilaalla on koulukuljetusperiaatteiden mukaan suoraan oikeus koulukuljetukseen esimerkiksi matkan perusteella, ei huoltajan tarvitse tehdä mitään kuljetuksen anomiseksi. Mikäli koulumatkan rasittavuus tai vaarallisuus on hakuperiaatteena, huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä omaan kouluunsa ja tekemään anomuksen koulukuljetuksesta huollettavalleen. Anomukseen tulee liittää perustelut ja tarvittaessa asiantuntijalausunto. Koulukuljetusanomus toimitetaan koululle ja osoitetaan sivistystoimenjohtajalle.

Kuljetusopasluonnos päivitetty 7.8.2018