Muutoksia joukkoliikenteessä

ELY-keskus tiedottaa:

Linja-autoliikenteen muutokset alkavat näkyä kesällä

Suomen linja-autoliikenteessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin. Järjestelmän uudistus koostuu kahdesta kokonaisuudesta: reittiliikennemarkkinoiden avaamisesta kilpailulle sekä liikennepalvelujen ostojen uudenlaisesta sääntelystä.  Asiakkaille joukkoliikennejärjestelmän muutokset näkyvät vaiheittain 1.7.2014 lähtien.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilta:

 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58445/VALMIS_It%C3%A4-Uudenmaan_joukkoliikenne+_tietopaketti_asiakkaille_20140627.pdf/6a27a6c6-bcb9-40ea-907f-ec9a3ef898e6