LEHDISTÖTIEDOTE 19.11.2013/Porlammin yläkoulu ja lukio

 

Logo

LEHDISTÖTIEDOTE (pdf ver)

Porvoon kaupungin terveydensuojelun 2.9.2013 antaman lausunnon mukaan Porlammin yläkoulun ja lukion opetus tulee siirtää väistötiloihin viimeistään syyslukukauden 2014 alusta. Selvitys väistötiloista tulee toimittaa terveydensuojeluun viimeistään 31.12.2013. Lapinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 18.11.2013 antanut valmisteluohjeeksi, ettei vuoden 2014 talousarviossa varata rahaa väistötiloja varten. Lopullinen talousarvioehdotus annetaan valtuustolle 25.11.2013.

 Neuvottelut koulusopimuksesta ympäröivien kuntien kanssa käynnistetään heti, jotta oppilaat voivat siirtyä opiskelemaan ympäröiviin kuntiin syksystä 2014 alkaen. Jokaiselle yläkoulun ja lukion oppilaalle osoitetaan opiskelupaikka. Varsinainen päätös koulun lakkauttamisesta ja koulusopimuksista tehdään keväällä 2014, jolloin toimitetaan asianosaisten kuuleminen ja varataan asiaan osallisille mahdollisuus vaikuttaa hallintolain (434/2003 § 34, 41) edellyttämillä tavoilla.

 

Lisätietoja antavat:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ulla Onnila, p. 050 490 9623

 Kunnanjohtaja
Christian Sjöstrand, p. 050 599 7876

Sivistystoimenjohtaja
Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

 

Lapinjärvi 19.11.2013