Laskutusosoitteet muuttuvat 25.3.2013 alkaen

Verkkolaskutuksen käyttöönotto Lapinjärven kunnassa

Lapinjärven kunta alkaa 25.3.2013 lähtien ottaa vastaan ostolaskuja verkkolaskuina. Verkkolaskujen vastaanottaminen nopeuttaa ja tehostaa ostolaskujen käsittelyä ja vähentää virhemahdollisuuksia.

Verkkolaskuosoitteemme ovat:

Lapinjärven kunta                                                                          Lapinjärven kunta / vesilaitos
Verkkolaskutunnus: TE003702031353101                             Verkkolaskutunnus: TE003702031353102
Verkkolaskutusoperaattori: Tieto Oyj                                      Verkkolaskutusoperaattori: Tieto Oyj
Välittäjätunnus: 003701011385 OKOYFIHH                             Välittäjätunnus: 003701011385 OKOYFIHH

Lisätietoja verkkolaskutuksesta saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken Verkkolaskuosoitteistossa http://verkkolasku.tieke.fi.

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallituksen verkkosivuilta verohallinnon ohjeista www.vero.fi.

Paperilaskujen uudet toimitusosoitteet

Mikäli teillä ei vielä ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, tulee paperilaskut 25.3.2013 lukien lähettää alla olevaiin osoitteisiin

Lapinjärven kunta                                                                         Lapinjärven kunta / vesilaitos
Sarjanr  16801821                                                                        Sarjanr  16801839
PL 861                                                                                              PL 861
00019 SSC                                                                                      00019 SSC

Huom! Sarjanumero yksilöi kunnan/kaupungin ja sen yksikön. On tärkeää, että sarjanumero on oikein kirjoitettuna laskun osoitekentässä. Ilman sarjanumeroa toimitetut laskut palautetaan lähettäjälle. Samalla laskulla ei saa laskuttaa eri laskutusosoitteiden hankintoja.

Paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja. Mahdollista muuta postia ei välitetä eteenpäin.

Optimaalisen koneellisen skannauskäsittelyn ja maksun eräpäivänä suorittamisen varmistamiseksi pyydämme teitä huomioimaan erityisesti seuraavat seikat lähettäessänne paperilaskuja:

  • Sallittu laskukoko on A5- ja A4 kokoinen, 70–120 g/m2 painoinen paperi
  • Lasku ja sen liitteet tulee postittaa samassa kirjekuoressa
  • Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (niitit, teipit ym.)
  • Lasku on oltava tulostuslaadultaan hyvä
  • Laskun liitteet jotka ovat muuta kokoa kuin A5 tai A4 tulee toimittaa laskunumeroviitteellä varustettuna Lapinjärven kuntaan osoitteeseen Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi

Laskuissa tulee näkyä, että lasku on osoitettu Lapinjärven kunnalle. Lisäksi laskussa tulee olla yksilöity tieto siitä, mille kustannuspaikalle ja/tai hankkeelle lasku kuuluu ja tilaajan nimi tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan yksikköön tarkastusta varten. Puutteellisin tiedoin toimitetut laskut palautetaan lähettäjälle takaisin.

Lapinjärven kunnan ostolaskukäsittelyä hoitaa Kunnan Taitoa Oy. Lisätietoja laskujen käsittelystä antavat ostolaskut.lapinjarvi@taitoa.fi puhelin 020 6109 280