Lapinjärvi uudistaa varhaiskasvatussuunnitelmansa ja keskustelee koulujen kieliohjelmasta

Lapinjärven kunnan sivistyslautakunnan iltakoulussa käsitellään tänä iltana 8.5.2019 klo 16.00 alkaen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä koulujen toiminnassa tapahtuvia päivityksiä.

Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu Iltakoulussa varhaiskasvatuspäällikkö Kati Tähti avaa sivistyslautakunnalle tapoja, joilla Lapinjärven varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitus päivittää ja kuinka varhaiskasvatuksen lomakkeet tulisi uusia vastaamaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja varhaiskasvatuslakia. Lasten huoltajia kuullaan asiasta toukokuun aikana. Varhaiskasvatuksen asiantuntija, KT Sanna Parrila, on kouluttanut kahden kerran koulutuksella koko varhaiskasvatuksen henkilökunnan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen työtapaan kuluvana keväänä. Työtapa oli osallistava, lapsilähtöinen ja nosti uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti toiminnan arvioinnin sekä kehittämisen tärkeiksi painopistealueiksi. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelmaehdotus on tarkoitus esitellä sivistyslautakunnalle 10.6.2019. Suunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2019 lukien. A1-kielen opetus aikaistuu Valtioneuvosto päätti 20.9.2018 muuttaa perusopetus- ja tuntijakoasetuksia siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan A1-kielen opetukseen, joka alkaa 1. luokalla kaikissa peruskouluissa viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla. Lapinjärvellä tähän perusopetus- ja tuntijakoasetukseen siirrytään mahdollisesti jo syksyllä 2019 tai viimeistään vuoden 2020 alusta. Kuinka kieliohjelma ja tuntijako pitäisi päivittää Lapinjärvellä, tulee sivistyslautakunnan päätettäväksi vielä ennen kesää. Iltakoulussa suomen- ja ruotsinkielistä opetussuunnitelmaa, tuntijakoa ja kieliohjelmaehdotusta ovat esittelemässä Kapellby skolan rehtori Ann-Mari Koivula ja Kirkonkylän sekä Hilda Käkikosken koulujen rehtori Piia Siltala. Opetushallitus on myöntänyt Lapinjärven kunnalle 5 500€ suuruisen valtionavustuksen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutus suunnataan vuosiluokilla 1–2 A1-kielten opetusta antavien opettajien kieltenopetukseen ja kielikasvatukseen liittyvän pedagogisen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Täydennyskoulutuksissa huomioidaan alueelliset erityistarpeet ja se toteutetaan niin suomenkielisissä kuin ruotsinkielisissä kouluissa. Tärkeää on, että täydennyskoulutus tavoittaa mahdollisimman monta opettajaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman ja koulukuljetusperiaatteiden arviointi Sivistyslautakunnan iltakoulussa käsitellään myös aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitystä sekä arvioidaan uusia koulukuljetusperiaatteita ja niiden mahdollista päivitystarvetta. Aamupäivätoiminnan aloittamisen aikaistaminen on tullut kuntalaispalautteessa useaan kertaan esille kuluneen lukuvuoden aikana. Ihmislähtöisessä kunnassa perheiden tarpeiden huomioiminen ja
aamuhoidon järjestäminen joustavasti pienimmille koululaisille tarvittaessa jo ennen kello seitsemää vaatii toimintasuunnitelman päivittämisen sivistyslautakunnassa. Uudet koulukuljetusperiaatteet ovat olleet voimassa syksystä 2018 lukien. Sivistyslautakunta keskustelee iltakoulussaan myös koulukuljetuksista ja vajaan vuoden käytössä olleista kuljetusperiaatteista. Keskustelun tarkoituksena on arvioida periaatteiden toimivuutta saadun kuntalaispalautteen perusteella mahdollista päivittämistä varten. Sivistyslautakunta voi ottaa koulukuljetusperiaatteet käsiteltäväkseen ja päivittää niitä, mikäli tähän on tarvetta. Palautetta on tullut mm. pimeällä kulkemisesta, petoeläimistä sekä pitkistä kävelymatkoista kokoomakuljetuspisteisiin.
Lisätietoa: sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu

Iltakoulussa varhaiskasvatuspäällikkö Kati Tähti avaa sivistyslautakunnalle tapoja, joilla Lapinjärven varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitus päivittää ja kuinka varhaiskasvatuksen lomakkeet tulisi uusia vastaamaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja varhaiskasvatuslakia. Lasten huoltajia kuullaan asiasta toukokuun aikana.

Varhaiskasvatuksen asiantuntija, KT Sanna Parrila, on kouluttanut kahden kerran koulutuksella koko varhaiskasvatuksen henkilökunnan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen työtapaan kuluvana keväänä. Työtapa oli osallistava, lapsilähtöinen ja nosti uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti toiminnan arvioinnin sekä kehittämisen tärkeiksi painopistealueiksi. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelmaehdotus on tarkoitus esitellä sivistyslautakunnalle 10.6.2019.Suunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2019 lukien.

A1-kielen opetus aikaistuu

Valtioneuvosto päätti 20.9.2018 muuttaa perusopetus- ja tuntijakoasetuksia siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan A1-kielen opetukseen, joka alkaa 1. luokalla kaikissa peruskouluissa viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla.

Lapinjärvellä tähän perusopetus- ja tuntijakoasetukseen siirrytään mahdollisesti jo syksyllä 2019 tai viimeistään vuoden 2020 alusta. Kuinka kieliohjelma ja tuntijako pitäisi päivittää Lapinjärvellä, tulee sivistyslautakunnan päätettäväksi vielä ennen kesää. Iltakoulussa suomen- ja ruotsinkielistä opetussuunnitelmaa, tuntijakoa ja kieliohjelmaehdotusta ovat esittelemässä Kapellby skolan rehtori Ann-Mari Koivula ja Kirkonkylän sekä Hilda Käkikosken koulujen rehtori Piia Siltala.

Opetushallitus on myöntänyt Lapinjärven kunnalle 5 500€ suuruisen valtionavustuksen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutus suunnataan vuosiluokilla 1–2 A1-kielten opetusta antavien opettajien kieltenopetukseen ja kielikasvatukseen liittyvän pedagogisen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Täydennyskoulutuksissa huomioidaan alueelliset erityistarpeet ja se toteutetaan niin suomenkielisissä kuin ruotsinkielisissä kouluissa. Tärkeää on, että täydennyskoulutus tavoittaa mahdollisimman monta opettajaa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman ja koulukuljetusperiaatteiden arviointi

Sivistyslautakunnan iltakoulussa käsitellään myös aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitystä sekä arvioidaan uusia koulukuljetusperiaatteita ja niiden mahdollista päivitystarvetta. Aamupäivätoiminnan aloittamisen aikaistaminen on tullut kuntalaispalautteessa useaan kertaan esille kuluneen lukuvuoden aikana. Ihmislähtöisessä kunnassa perheiden tarpeiden huomioiminen ja aamuhoidon järjestäminen joustavasti pienimmille koululaisille tarvittaessa jo ennen kello seitsemää vaatii toimintasuunnitelman päivittämisen sivistyslautakunnassa. Uudet koulukuljetusperiaatteet ovat olleet voimassa syksystä 2018 lukien.

Sivistyslautakunta keskustelee iltakoulussaan myös koulukuljetuksista ja vajaan vuoden käytössä olleista kuljetusperiaatteista. Keskustelun tarkoituksena on arvioida periaatteiden toimivuutta saadun kuntalaispalautteen perusteella mahdollista päivittämistä varten. Sivistyslautakunta voi ottaa koulukuljetusperiaatteet käsiteltäväkseen ja päivittää niitä, mikäli tähän on tarvetta. Palautetta on tullut mm. pimeällä kulkemisesta, petoeläimistä sekä pitkistä kävelymatkoista kokoomakuljetuspisteisiin.

 

Lisätietoa: sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi