Lapinjärven sivistystoimi 13.5.2020 Tiedote huoltajille ja henkilökunnalle

Suomen hallitus on linjannut toukokuun alussa erilaisten rajoitustoimenpiteiden asteittaisesta purkamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on velvoittanut kunnat laatimaan toimintaohjeet varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi ajalla 14.5.2020 alkaen.

Vaikka koronaepidemiaa koskevia palvelurajoituksia on ryhdytty purkamaan, ei epidemia ole vielä ohi. Tästä johtuu se, että palveluitamme niin Lapinjärvellä kuin muuallakin Suomessa avataan vähitellen ja rajoitetusti.

Seuraavassa ovat ohjeet varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen asiakkaille ja sidosryhmille. Yksiköt antavat tarkennettuja ohjeita Wilman kautta.

Ohjeet turvalliseen varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen
Lapsen eikä aikuisen ei pidä tulla sairaana päiväkotiin tai kouluun. Jos lapsi/oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi/oppilas siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajan saapumista. Lapsi/oppilas on aikuisen valvonnassa. Perheenjäsenen sairastuessa tulee perheenjäsenen koronainfektion mahdollisuus selvittää viivytyksettä. Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla omalle terveysasemalle tai valtakunnalliseen päivystys-apunumeroon puh. 116 117. Henkilöiden, joilla on oireita, tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin.

Toimimme varhaiskasvatuksessa ja kouluissa omissa yksiköissämme ja pääosin omissa ryhmissä/luokissa. Pyrimme siihen, että aikuiset eivät vaihda ryhmää/luokkaa päivän aikana. Tilajärjestelyihin on tehty joillakin luokilla muutoksia, mistä huoltajia on tiedotettu Wilman kautta. Retkiä tehdään oman ryhmän/luokan kanssa lähialueille.
Vaikka hygieniaa tehostetaan, huomioimme toiminnassamme myös sen, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen tuen, turvan ja vuorovaikutuksen kuten ennenkin.

Hygieniaohjeet
Noudatamme erityistä käsi- ja yskimishygieniaa. Toivomme, että huoltajat keskustelevat asiasta kotona yhdessä lastensa kanssa ja ohjaavat lapsia oikeaan toimintaan.
Sekä lapset/oppilaat että aikuiset pesevät kätensä aina päivän alussa ja ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ulkoa sisälle tullessa, aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen ja aina, kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Kaikissa toimintayksiköissä on lisäksi käytössä käsidesiä. Aivastamisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöinen nenäliina, joka heitetään pois heti käytön jälkeen.

Ruokailutilanteet
Aikuinen jakaa lasten/oppilaiden ruoka-annokset lapsen/oppilaan toiveita kuunnellen. Ruokailuja on kouluissa porrastettu turvavälien huomioimiseksi.

Siivouksen tehostaminen
Koulujen, ryhmiksen ja päiväkodin siivoukseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Erilaisten tavaroiden ja välineiden yhteiskäyttöä vältetään mahdollisuuksien mukaan. Jos välineitä tarvitaan, ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä (esim. sakset). Ovenkahvat, käsinojat ja valokatkaisijat pyyhitään usein. Varhaiskasvatuksessa leluja pestään usein.

Vierailut
Ulkopuolisten henkilöiden vierailuja päiväkodissa, ryhmiksessä ja kouluissa ei edelleenkään sallita. Päiväkoti Peikkolaakson ja Leppiksen sekä koulujen alueille ei päästetä muita ihmisiä oleskelemaan.

Siirtymätilanteet ja ulkoilu
Otamme varhaiskasvatukseen tulevat lapset vastaan turvavälit huomioiden. Kouluissa kokoonnutaan luokittain koulun piha-alueelle päivän alussa. Välitunnit on järjestetty siten, että ulkoilu tapahtuu luokittain. Lukujärjestyksiä on muutettu, jotta porrastaminen on voitu ottaa huomioon.

Lasten ja oppilaiden keskustelut
Kevään lasten varhaiskasvatussuunnitelmien arvioinnit, oppilaiden keskustelut, kuten erityisen tuen oppilaiden HOJKSien arvioinnit, ja muut palaverit järjestetään puhelimitse tai etäyhteyksien avulla esim. Meetin tai Teamsin välityksellä.

Juhlat ja muut yhteistapahtumat
Tänä keväänä ei varhaiskasvatuksessa eikä kouluissa ole valitettavasti mahdollisuutta järjestää kevätjuhlia tai muita yhteisiä tilaisuuksia.

Omat lelut
Omia leluja ei saa tuoda päiväkotiin eikä kouluun. Päiväkodissa voi säilyttää yhtä unikaveria.

Ohjeet lähiopetukseen
Esi- ja perusopetus jatkuu pelkästään lähiopetuksena 14.5.2020 alkaen eli etäopetusta ei enää järjestetä. Jos oppilas ei voi osallistua esi- tai perusopetukseen, huoltajan tulee pyytää lupa poissaololle normaaliin tapaan. Poissaolo-ohjeistus on voimassa, ja koulut toimivat sen mukaisesti.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei kuitenkaan pidä tulla kouluun, jos hänellä on minkäänlaisia sairastumiseen viittaavia oireita.

Oppilaskuljetukset
Esi- ja perusopetusta koskevien oppilaskuljetusten tarkennetut ohjeet hygienia- ja turvallisuusmääräyksistä on jaettu erikseen kuljetuksista vastaaville autoilijoille.

Lisätietoja:
varhaiskasvatuspäällikkö Thelma Lill-Smeds puh. 044 742 7120
rehtori Ann-Mari Koivula puh. 044 720 8696
rehtori Piia Siltala puh. 044 581 8076