Lapinjärven päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan

Lapinjärven päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ovat astuneet voimaan 1.3.2016. Lapinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi määräykset kokouksessaan 20.1.2016.

Päivitetyissä määräyksissä on huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja viime vuonna voimaan astuneet Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset. Määräyksiä on myös muokattu helpommin luettavaan muotoon.

Hiekotushiekan poistaminen on ajankohtaista, ja sitä koskien ympäristönsuojelumääräysten sisältöä on tarkennettu. Lehtipuhaltimien käyttö ei enää ole kielletty hiekoitushiekan poistamisessa, mutta pölyäminen on kuitenkin määräysten mukaan kaikessa koneellisessa kunnossapito- ja puhtaanapitotöissä estettävä käyttämällä riittävästi vettä. Määräyksissä rajoitetaan myös koneista aiheutuvaa meluhaittaa.

Ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy kuten aikaisemmin myös määräyksiä mm. jätevesien käsittelystä, betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa, melun torjunnasta, öljysäiliöistä, maalämpöjärjestelmistä ja hevosten ulkoalueiden sijoittamisesta.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Loviisan ympäristönsuojelutoimisto huolehtii Lapinjärven ympäristönsuojelun tehtävistä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat luettavissa Loviisan kaupungin nettisivuilla osoitteessa

http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/ymparistojaluonto/paikallisetmaaraykset.

Lisätietoja:

Heidi Lyytikäinen                                                  puh. 0440 555 373

ympäristönsuojelusihteeri                               heidi.lyytikainen@loviisa.fi