Lapinjärven kunta kehittää ihmislähtöistä vanhustyötä yhdessä Med Group Oy:n kanssa


Lapinjärven kunta ja Med Group Oy lähtevät yhdessä tutkimaan ja kehittämään ihmislähtöisiä kotiin tuotettavia palveluita vanhuksille.  Hankkeessa kehitetään ihmislähtöistä työotetta, vaikuttavia mittareita, terveysteknologian käyttöä, aktivointia ja prosesseja mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suuntaan.

– Vielä emme voi tietää mikä on hankkeen lopputulos, mutta tarkoituksena on edelläkävijänä luoda aivan uusi malli kotiin tuotettavista ihmislähtöisistä palveluista. Ihmislähtöisyys tarkoittaa, että palveluita suunnitellaan ja tehdään verkostoissa ihmisten tarpeista lähtien, Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka kertoo.

Lapinjärven kunta siis kääntää kunnan palveluprosessit siihen malliin, että asiakkaasta tulee subjekti eikä hän ole enää objekti.

– Uskon, että tällä tavalla voimme kohdentaa resursseja tehokkaammin ja samalla parantaa asiakkaiden kokemaa laatua, kunnanjohtaja Tiina Heikka toteaa.

Med Group Oy:n kanssa toteutettavan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa siitä, mihin suuntaan palveluita halutaan kehitettävän mm. ihmislähtöisissä unelmatyöpajoissa.  Lisäksi tehdään asiakastyytyväisyyskysely ja luodaan ensimmäiset askelmerkit kehittämiseen.

Edelläkävijänä eteenpäin
Kotiin tuotettavien palveluiden lisäksi kehitetään myös muita vanhustyön palveluita. Muun muassa asumista pohditaan Aalto-yliopiston hankekonsortiossa Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat lähipalvelut.

– Olemme onnekkaita kun olemme saaneet yhteistyökumppaniksemme myös ihmislähtöisen vanhus- ja muistityön kehittäjän Taina Semin, kunnanjohtaja iloitsee.

– Lapinjärvi on päättänyt kehittää toimintaansa edelläkävijänä ja haluamme kannustaa myös muita kehittämään. Pahinta on jäädä odottamaan mahdollista itsehallinto- tai soteuudistusta ja lopettaa kaikki kehittäminen, Heikka ynnää.

– Kunnat eivät myös voi tehdä kehittämistä yksin vaan tarvitsevat verkostoja, kuten yrityksiä ja yhdistyksiä. Vain yhdessä voimme saada aikaan uusia innovaatioita, kunnanjohtaja Tiina Heikka sanoo ja kannustaa myös muita kuntia rohkeasti kokeilemaan ja tekemään yhteistyötä yritysten kanssa.

Tutkimus- ja kehittämishankkeessa kokeillaan ennakkoluulottomasti myös mm. taiteen keinoja ihmislähtöisen vanhustyön kehittämisessä ja tavoitteena on myös uudistaa kieli ihmislähtöiseksi. Vanhustyön palveluiden jälkeen malli siirretään kaikkiin kunnan palveluihin.

– Meistä tulee Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Emme tee projektia, vaan pysyvää muutosta, täysin uutta kuntaorganisaation mallia. Tulevaisuutta on tehtävä jo nyt, rohkeasti yhdessä kokeilemalla, kunnanjohtaja Heikka linjaa Lapinjärven ajatusmallia.

Ihmislähtöisen vanhustyön etenemistä voit seurata Ihmislähtöisen kunnan blogista:

http://ihlaku.blogspot.fi/