Lapinjärven kunta hakee teknistä johtajaa

 

Hakee osa-aikaiseen virkasuhteeseen teknistä johtajaa 31.12.2017 saakka.

Tekninen johtaja johtaa teknisen toimen toimialaa ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Teknisen toimen toimialaan kuuluvat mm. hallinto, kunnossapito ja rakentaminen, kiinteistöhuolto, kunnan infrastruktuurin ylläpito ja vesihuolto. Tekninen johtaja toimii teknisessä lautakunnassa esittelijänä ja sihteerinä sekä on kahden henkilön esimies.

Tehtävä on määräaikainen, koska kunnassa on tehty muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet teknisen toimen organisaatioon. Osa teknisen johtajan tehtävistä on siirtynyt perustettuun kiinteistöyhtiöön. Syksyn aikana määritellään uusi teknisen johtajan toimenkuva ja tehtävien jakaantuminen ja tarkistetaan tehtävien hoitamiseen vaadittava työaika työtehtävien laajuuden selkiytyessä. Tarjoamme mahdollisuuden uuden teknisen toimen organisaation ja ihmislähtöisten palveluiden kehittämiseen.

Vuonna 2017 työaika on 60 % eli 3 päivää viikossa erikseen sovittavalla tavalla.

Hakija voi esittää palkkatoiveen. Tehtävässä noudatetaan teknisen sopimuksen ehtoja.

Edellytämme

– soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa koulutusta
– teknisen ja hallinnon alan osaamista
– johtamisosaamista
– molempien kotimaisten kielten taitoa

Toivomme
– kunta-alan kokemusta

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset pyydetään toimittamaan osoitteella Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä ”Tekninen johtaja”.

Hakemusten on oltava perillä maanantaina 19.6.2017 klo 9.00. Virka täytetään mahdollisimman pian.

Teknisen johtajan virkaa koskeviin kysymyksiin vastaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044-720 8686.

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjärvi.fi .