Lapinjärven kunta hakee taloussuunnittelijaa vakinaiseen virkasuhteeseen

Taloussuunnittelija vastaa mm. yhteydenpidosta ulkopuolisen talouspalveluiden palveluntarjoajaan, tilinpäätöksen laatimisesta, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, talousseurannan ja – suunnittelun valmistelusta, konsernivalvonnan järjestämisestä yhdessä kunnanjohtajan kanssa, perinnän seurannasta sekä hankintaohjeiden, poistosuunnitelmien, laskutus- ja perintäohjeiden, rahastus- ja alitilittäjäohjeiden ja muiden mahdollisten talouteen liittyvien ohjeiden laatimisesta.

Taloussuunnittelijalta edellytämme soveltuvaa koulutusta sekä kunnallisen talouden ja kirjanpidon tuntemusta. Arvostamme molempien kotimaisten kielten hallintaa. Hakija voi esittää palkkatoiveen. Tehtävässä noudatetaan KVTES:n ehtoja. Tarjoamme mahdollisuuden ihmislähtöisten palveluiden kehittämiseen.

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset pyydetään toimittamaan osoitteella Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä ”taloussuunnittelija” eller per e-post kunta@lapinjarvi.fi

Hakemusten on oltava perillä keskiviikkona 3.8.2017 klo 12. Virka täytetään mahdollisimman pian.

Taloussuunnittelijan virkaa koskeviin kysymyksiin vastaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044-720 8686 ajalla 16.-26.6.2017 sekä 31.7.-3.8.2017.

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjärvi.fi

LAPINJÄRVEN KUNNANHALLITUS