Lapinjärven kunta hakee opettajaa valmistavaan opetukseen

Lapinjärven kunnan sivistystoimi julistaa haettavaksi maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen määräaikaisen (1.8.2013-31.7.2014) luokanopettajan tehtävän sijoituspaikkana Hilda Käkikosken koulun ja Porlammin yläkoulun muodostama Porlammin koulukeskus. 

Tehtävään valitulta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998 § 4) mukaista kelpoisuutta. Tehtävään valitun tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Lisäksi valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakemukset huomioidaan. 

Hakuaika päättyy 10.7.2013. Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo, toimitetaan määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen juha.ronkainen(at)lapinjarvi.fi. Otsikkokenttään teksti ”VALMISTAVA”. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä työtodistukset on esitettävä pyydettäessä. 

Lisätietoja antavat: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109 (20.-30.6) ja äidinkielen lehtori Johanna Mäki, p. 050 3502083 (1.7.-10.7.). 

Lapinjärvellä 20.6.2013 

Sivistystoimenjohtaja