Lapinjärven kunta hakee luokanopettajaa, määräaikainen

Luokanopettaja, Lapinjärven kunta, määräaikainen

Lapinjärven kunnan sivistystoimi hakee luokanopettajaa määräajalle 12.8.2016 – 31.7.2017.

Sijoituspaikka on Kirkonkylän koulu ja tehtävänä on toimia 1. luokan luokanopettajana ja opettaa musiikkia ylemmille luokille. Eduksi luetaan teknisentyön opetustaito ja kokemus pakolaisten opetuksesta.  

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaan. Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valinnan tiedoksisaannista esitettävä lasten ja nuorten kanssa  työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Palkkaus OVTES:n mukaan.
Lisätietoja antaa koulunjohtaja Anne Rönkkö puh. 044 720 8650

Hakemukset, joihin liitetään kelpoisuuden osoittavat todistukset, lähetetään 7.7.2016 klo 16.00 mennessä osoitteella:

Lapinjärven kunta, sivistystoimi
Lapinjärventie 20 A
07800 LAPINJÄRVI

Kuoreen merkintä: Luokanopettaja/hakemus