Lapinjärven kunta hakee koulunkäynninohjaajaa

Lapinjärven kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi koulunkäynninohjaajan toimi määräaikaista täyttämistä varten ajalle 7.10.2013-31.5.2014. Työ jakautuu ruotsinkielisen Kapellby skolan ja suomenkielisen Kirkonkylän koulun välille. Tehtävään voi sisältyä myös osallistumista esikoululaisten täydentävään iltapäivätoimintaan päiväkoti Peikkolaaksossa. Koulut ja päiväkoti sijaitsevat lähellä toisiaan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen- ja ruotsinkielen taitoa. Toimeen valitulta edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta. Palkkaus ja työsopimuksen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Lisäksi valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 30.9.2013. Mahdolliset haastattelut järjestetään tiistaina 2.10. Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja kopiot tutkintotodistuksista, tulee toimittaa osoitteeseen Lapinjärven kunta Sivistystoimenjohtaja, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi. Kuoreen merkintä: koulunkäynninohjaaja.

Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Lapinjärvellä 12.9.2013

Sivistystoimenjohtaja