Lapinjärven kunta hakee etsivää nuorisotyöntekijää

Ihmislähtöinen Lapinjärven kunta hakee etsivää nuorisotyöntekijää määräajalle alku sopimuksen mukaan – 30.11.2017, mahdollinen jatko

Kelpoisuusehtona on riittävä soveltuva koulutus esim. nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan koulutus ja kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Edellytämme oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatillisen verkostotyön osaamista. Tehtävän hoitamisen kannalta oma auto on välttämätön.

Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa ja itsenäistä ja siihen sisältyy ilta- ja viikonlopputyöskentelyä. Etsivän nuorisotyön tehtävä on etsiä ja tavoittaa sellaiset alle 29-vuotiaat, jotka tarvitsevat apua sellaisten palvelujen ja tukien löytämisessä, jotka edistävät heidän kasvuaan ja itsenäistymistään ja pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Työaika on 38h45min/viikko. Palkka on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteriote. Koeaika on 4 kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta viimeistään 22.5.2017 klo 15.00 tai osoitteeseen: Lapinjärven kunta, Jouni Piippo, Lapinjärventie 20A, 07800 Lapinjärvi.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Jouni Piippo p. 0505439522