Lapinjärven kunta hakee Erityislastentarhanopettajaa

Lapinjärven kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi erityislastentarhanopettajan virka
vakituista täyttämistä varten 1.8.2013 alkaen. Työn pääasiallisena suorituspaikkana on
Peikkolaakson päiväkoti, mutta vastuualueeseen kuuluu myös kunnan kaksi ryhmäperhepäiväkotia.

Työaika on 38,25 tuntia viikossa ja viran muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.
Virkaan valitulta edellytetään valtioneuvoston sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista antaman asetuksen (608/2005 § 2) mukaista kelpoisuutta. Peikkolaakson päiväkoti on kaksikielinen, joten edellytämme virkaan valitulta hyvää suomen- ja ruotsinkielen taitoa.

Virkaan valitun tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Lisäksi valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 11.6.2013 klo 12.00. Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja kopiot tutkintotodistuksista, tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen Lapinjärven sivistyslautakunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi. Kuoreen merkintä: erityislastentarhanopettaja

Lisätietoja antavat: varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä, p. 050 520 3949 ja vt.sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Lapinjärvellä 27.5.2013

Sivistyslautakunta