Lapinjärvellä varaudutaan poikkeusolojen pitkittymiseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin

Lapinjärvellä varaudutaan poikkeusolojen pitkittymiseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin

Vain välttämättömät kustannukset sallitaan ja lomautuksiakin on tiedossa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne kurjistaa Suomen kuntien ja myös Lapinjärven kunnan taloutta entisestään. – Lapinjärven kunnan taloustilanne on ollut jo ennen kriisiä heikko ja nyt voidaan jo sanoa, että tämä poikkeustilanne heikentää sitä entisestään. Valitettavasti joudumme tähän nyt jo reagoimaan pikaisella aikataululla, kunnanjohtaja Tiina Heikka toteaa.
Kunnanjohtaja on jo antanut yleisohjeen toimialajohtajille, että vain välttämättömät kustannukset sallitaan ja määrärahojen käyttö kohdennetaan vain välttämättömään palvelutuotantoon.

– Tämän lisäksi aion viedä kunnanhallitukseen ehdotuksen 30.3.2020, että kunnassa aloitetaan talouden
tasapainotusohjelman laatiminen. Vuoden 2019 tilinpäätös jo suurensi kunnan konsernialijäämää niin
paljon, että siihen liittyvä kriisikuntakriteeri täyttyy. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnassa on itsenäisesti
tehtävä aktiivisia toimia talouden kohentamiseksi. On todennäköistä, että kunnassa alkaa myös valtion
toimesta arviointimenettely, kunnanjohtaja Heikka kertoo.

Tarkkaa arviota koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista kunnan talouteen ei ole vielä ehditty tekemään, mutta vaikutuksia tulee olemaan mm. maksutuottojen rajussa vähenemisessä sekä sote-kustannusten kasvussa.

– Valitettavasti tämä tulee tarkoittamaan erittäin tiukkaa talouskuuria ja muutoksia palvelutuotantoon.
Myös henkilöstöön joudutaan kohdentamaan toimenpiteitä, kun valtion toimenpiteet ovat sulkeneet
toimipisteitä ja keskeyttäneet palvelutuotantoa. Lomautuksilta ei voida välttyä, kunnanjohtaja toteaa.
Lapinjärven kunnanhallitus päätti 20.3.2020 käynnistää kunnassa yhteistoimintamenettelyn.
Johtoryhmän linjauksia 20.3.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään ajalla 18.3.-13.4.2020 seuraavasti:
– ajalla 18.3.-22.3.2020 takautuvasti poissaolojen mukaan.
– ajalla 23.3.-13.4.2020, jos poissaolot on etukäteen ilmoitettu viim. edellisenä päivänä.
Hyvitettävä aika alkaa siten aikaisintaan 18.3., ja päätös asiakasmaksun hyvittämisestä tehdään käyttäen
seuraavaa laskentakaavaa:
Laskentaperuste: hyvitys lasketaan samalla tavalla kuin kesä- ja joulunaikana eli lasketaan päivähinta
jakamalla kuukausimaksu kuukauden arkipäivien lukumäärällä. Hyvitys on päivähinta kerrottuna
poissaolopäivien lukumäärällä eikä riipu lapsen iästä.
Hyvityksestä tiedotetaan Wilman kautta ja nettisivuilla.

Tukea yrittäjille
Lapinjärveläiset yrittäjät tarvitsevat tukea vaikeassa tilanteessa. Todettiin, että on syytä kohdentaa
työpanosta ja pientä palveluhankintaa yrittäjien tukemiseen. Elinkeinosihteerin palveleva puhelin avataan yrittäjille ma-pe klo 9-11 toistaiseksi auttamaan yrittäjiä.

Koulusopimus esitetään solmittavaksi Loviisan kanssa

Kouvolan kaupunki on irtisanonut yläkoulusopimuksen Lapinjärven kanssa. Neuvotteluissa ei ole päästy
Lapinjärven kunnan kannalta kustannuksilta hyväksyttävään tasoon. Loviisan kaupunki tarjoaa sopimusta edullisemmin. Tässä taloustilanteessa – sekä huomioiden oppilaiden mahdollisuus jatkaa lukiossa (Loviisassa on lukio, Elimäellä ei) – ovat kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja todenneet, että
luottamushenkilöille esitetään yläkoulusopimuksen solmimista Loviisan kanssa 1.8.2020 alkaen.
Sivistyslautakunta käsittelee asiaa maanantaina 23.3.2020. Lopullisesti sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä