Lapinjärvellä vahva henki tasapainottaa talous tulevien vuosien aikana

Lapinjärvellä vahva henki tasapainottaa talous tulevien vuosien aikana

Talousarvion laadintaa on tänä vuonna tehty entistä kriittisemmässä tilanteessa ja samalla myös vielä aikaisempaa vaikeammin ennakoitavassa tilanteessa. Taloushaasteista huolimatta Lapinjärvellä uskotaan edelleen itsenäisen kunnan toimintaedellytyksiin ja kunnassa on vahva halu tasapainottaa talous tulevien vuosien aikana.

Koronan aiheuttamat kielteiset vaikutukset talouteen ulottuvat useammalle vuodelle, emmekä vielä edes tiedä, koska pandemiatilanne helpottaa. Lapinjärven kunnan taloussuunnitelmaa laadittaessa on huomattu, että etenkin vuodet 2022 ja 2023 näyttävät haastavilta. On hyvä, että jo vuonna 2020 on tehty toimenpiteitä ja valtuusto päätti mm. veronkorotuksista, sillä vaikka taloustilanne ei olisikaan tämän vuoden tilinpäätöksessä yhtä huono kuin ennustettiin, tulevat vuodet vaativat jo nyt huomiotaan ja taloudellista varautumista. Valtio on osoittanut tälle vuodelle paljon koronatukea ja myös ensi vuoden osalta yhteisöveron jako-osuus pysyy näillä näkymin korotettuna. Näiden toimenpiteiden ei pidä antaa vääristää kuvaa siitä, etteikö korona olisi vaikuttanut Lapinjärven talouteen. Lapinjärvellä talouden tasapainotus vaatii pitkäjänteistä sitoutumista talouden tasapainotukseen niin kulujen karsinnan kuin tuottojen kasvattamisen merkeissä.

Lapinjärven kunta täytti vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella kriisikuntakriteerin konsernin alijäämän osalta. Tämän vuoksi on pyrkimys myydä Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita sekä pysyvästi katteen tasolla sopeuttaa kunnan taloutta 200 000 eurolla seuraavien vuosien aikana. Verotustasosta päätetään vuosittain suhteessa tavoitteeseen tehdä positiivista tulosta etenkin seuraavalla nelivuotiskaudella.

Koronapandemia on tuonut paljon huolta ja haastetta tullessaan, mutta myös myönteisiä avauksia. Muuttohalukkuus maaseudulle on lisääntynyt ja esimerkiksi Lapinjärvellä väestökehitys on ollut tänä vuonna kasvavaa. Väestönkasvun eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä ja tätä työtä on edelleen jatkettava. Väestömäärällä on suuri merkitys talouteen.

Ihmislähtöisen kunnan strategia oli alun perin laadittu vuoden 2020 loppuun asti, nyt strategiaa on jatkettu ensi toukokuun loppuun. Ihmislähtöinen kunta on ollut edellä aikaansa ja tuonut kuntaan sekä laajemmin yhteiskuntaan muutosta, joka on herättänyt kiinnostusta sekä myös uutta ajattelua. Lapinjärvi on tavoitteensa mukaisesti kunta-alan edelläkävijä ja tiennäyttäjä. Tunnettavuuden lisääminen, väkiluvun ja yritysmäärän kasvattaminen vaativat pitkäkestoisia, yli valtuustokausien kestäviä valintoja.

Yksi kunnan kannalta hienoimmista asioista on se, että Lapinjärven kunta on päässyt mukaan Unicefin lapsiystävällisen kunnan -malliin. Ihmislähtöisen kunnan kehittäminen antaa hyvän pohjan mallin käyttöönotolle. Lapsivaikutusten arviointi viedään kaikille toimialoille. Lasten ja perheiden ääni saadaan vielä entistä enemmän kuuluviin kunnan palveluissa. Lapsiystävällisen kunnan kehittäminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö muidenkin kuntalaisten palveluita kehitetä edelleen. Esimerkiksi muistiystävällisen taajaman kehittäminen jatkuu suunnitelmien pohjalta monivuotisen investointiohjelman kautta.

Suurimmat investoinnit talousarviossa ovat päiväkodin ja kirjaston alueen liikenneturvallisuuden ja pysäköinnin parantaminen. Kouluinvestointia on lykätty. Oppilasmäärät tullaan suomenkielisellä puolella tasaamaan kahden olemassa olevan koulun kesken.

Sosiaali- ja terveystoimen uudistus on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2023. Tällöin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tämänhetkisen tiedon mukaan kunnalta siirtyvä tulojen osuus on erittäin merkittävä ja asettaa haasteen tuottaa laadukkaasti kuntaan jäävät palvelut. Toisaalta sote-menojen ennakoimattomuus poistuu kunnan toiminnasta ja se on ainakin Lapinjärven kunnalle helpotus. Lapinjärvi on mukana kahdessa isossa kehittämishankkeessa, joissa jo jumpataan palveluita ja toimintamalleja uudelle hyvinvointialueelle sopiviksi Itä-Uudellamaalla.

– Tulevaisuuden kuvat voivat helposti ajaa kertomaan pelkästään kielteistä tarinaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että Lapinjärvellä on edelleen paljon hyvää ja mukavia, poikkeuksellisenkin ihania asioita. Eivät ne hyvä asiat ole mihinkään kadonneet eikä niitä saa edes taloutta kurjistamalla katoamaan. Muistetaan, että paljon on edelleen hyvin haasteista huolimatta. Kriisi on aina myös mahdollisuus ja tulevaisuus on meille kaikille avoin. Koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa hyvää, kunnanjohtaja Tiina Heikka muistuttaa.

 

Lapinjärven kunnan
talouden tunnuslukuja
Kunnanhallituksen
talousarvioehdotus
2021
TA 2020 Tilinpäätös
2019
Asukasluku (vuoden lopussa) 2 650 2 626 2 606
Veroprosentti 21,5 21,0 20,5
Verotulot, t€ 9 098 8 404 8 840
Valtionosuudet, t€ 7 920 7 609 7 226
Vuosikate, t€ 851 428 174
Poistot, t€ 569 603 584
Vuosikate, % poistoista 150 71 30
Investoinnit, netto, t€ 926 588 632
Lainat €/asukas 2 773 2 899 3 053
Tilikauden ali-/ylijäämä, t€ 282 -175        -410