Kuulutus asemakaavojen sekä rakennusjärjestyksen voimaantulosta

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti tällä kuulutuksella tulee voimaan valtuuston päätöksellä 13.2.2019 hyväksytty §2 rakennusjärjestys, §3 Husulanmäen asemakaava sekä §4 Ingermaninkylän yritysalueen laajennuksen asemakaava.

Husulanmäen kaavakartta

Husulanmäen kaavaselostus

Husulanmäen rakentamistapaohjeet

Teollisuusalueen kaavakartta ja –selostus)

Rakennusjärjestys

2.4.2019 Tekninen lautakunta