Kuntalaiskyselyn tulokset


Kuntalaiskyselyyn joka tehtiin kesän aikana Lapinjärven kunnassa vastasi kaiken kaikkiaan 148 ihmistä. Vastauksista kävi ilmi, että asukkaat ovat suurin osin tyytyväisiä siihen työhön jonka kunnassa tehdään ja että asukkaat viihtyvät kunnassa mutta että löytyy myös parannettavaa. Tämmöisistä kyselyistä ei pysty vetämään mitään suuria johtopäätöksiä mutta ne antavat hyvän osoituksen kunnan tilanteesta ja kunnan yleisestä tunnelmasta. Vastaukset ovat suunta-antavia ja käsitellään myös sellaisina. Jos haluaa nostaa esiin muutaman asian joka ilmestyi usein vastauksissa, niin voidaan huomata tiestön huono kunto ja kunnon julkisen liikenteen puuttuminen. Moni on tietenkin myös huolestunut siitä että monet palvelut joudutaan lakkauttamaan ja toivovat että kunnan palvelut pysyisivät jatkossa ainakin sillä tasolla millä ne nyt ovat. Suuri osa asukkaista kokee myös että he haluavat vaikuttaa ja osallistua kunnan kehittämiseen mutta he eivät tiedä miten, joten tässä asiassa kunta täytyy parantaa ja pitää huoli siitä että ihmiset tietävät miten he voivat vaikuttaa ja osallistua. Asukkaat haluavat myös nähdä todellisia näyttöjä siitä että Lapinjärven kunta haluaa olla ihmislähtöinen kunta ja että sama toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa.

Kyselyn analysoi kunnalla harjoittelussa ollut valtiotieteen kandi Petter Lindroos.

Lue koko raportti.